Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Структура від 12.11.2014607
Документ 607-2014-п, попередня редакція — Редакція від 27.01.2016, підстава - 27-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2014 р. № 607
Київ

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 27 від 20.01.2016}

Відповідно до частини восьмої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити структуру військового резерву людських ресурсів згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1426 “Про структуру військового резерву людських ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2805).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 607

СТРУКТУРА
військового резерву людських ресурсів

1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:

1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві;

2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;

3) громадян та громадських об’єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.

2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:

оперативний резерв;

резерв посилення;

громадський резерв.

3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:

1) резерв першої черги. Складовими резерву першої черги є:

резерв органів управління, військових частин, підрозділів Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування), що включає резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, які прибувають для виконання обов’язків служби за викликом їх командирів (начальників) як в мирний час, так і в особливий період;

територіальний резерв, до якого належать резервісти та військовозобов’язані, призначені для комплектування підрозділів територіальної оборони Збройних Сил;

2) резерв другої черги, що включає військовозобов’язаних, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, Держспецзв’язку, які призиваються в особливий період військовими комісаріатами, Центральним управлінням або регіональними органами Служби безпеки.

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 20.01.2016}

4. Резерв посилення включає військовозобов’язаних, які не ввійшли до оперативного резерву, але можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, Держспецзв’язку в особливий період.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 20.01.2016}

5. Громадський резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

6. Військовий резерв людських ресурсів відповідно до військового обліку поділяється за:

категоріями запасу;

розрядами за віком військовозобов’язаних;

військово-обліковою спеціальністю;

ступенем придатності до проходження військової служби;

місцем перебування на військовому обліку;

досвідом проходження військової служби.вгору