Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Структура від 12.11.2014607
Документ 607-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2018, підстава - 331-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2014 р. № 607
Київ

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 27 від 20.01.2016
№ 474 від 27.07.2016
№ 331 від 11.04.2018}

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 27.07.2016}

1. Затвердити структуру військового резерву людських ресурсів згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1426 “Про структуру військового резерву людських ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2805).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 607

СТРУКТУРА
військового резерву людських ресурсів

1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:

1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або були зараховані в обов’язковому порядку до оперативного резерву в особливий період;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 474 від 27.07.2016}

2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;

3) громадян та громадських об’єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.

2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:

оперативний резерв;

мобілізаційний людський резерв;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016}

громадський резерв.

3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:

1) резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі - Збройні Сили та інші військові формування);

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 11.04.2018}

2) резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період (стратегічних резервів), нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016}

4. Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов’язаних, які призначені для комплектування військових частин, підрозділів територіальної оборони (посади, які не визначають боєздатність), а також військовозобов’язаних, які можуть бути залучені для комплектування навчальних центрів з метою поповнення некомплекту в особовому складі військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, після відповідної підготовки (отримання відповідної військово-облікової спеціальності).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 20.01.2016; в редакції Постанови КМ № 474 від 27.07.2016}

5. Громадський резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

6. Військовий резерв людських ресурсів відповідно до військового обліку поділяється за:

категоріями запасу;

розрядами за віком військовозобов’язаних;

військово-обліковою спеціальністю;

ступенем придатності до проходження військової служби;

місцем перебування на військовому обліку;

досвідом проходження військової служби.вгору