Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2011607
Документ 607-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2011 р. N 607
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
 
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств на оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23 ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р., N 7, ст. 326, N 45, ст. 1469, N 91, ст. 3224) зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2011 р. N 607
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п )

 
     1. У назві і тексті постанови ( 150-2001-п ) слова "органами державного пожежного нагляду" замінити словами "Державною інспекцією техногенної безпеки".
 
     2. У Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ( 150-2001-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
     1) у назві Порядку ( 150-2001-п ) слова "органами державного пожежного нагляду" замінити словами "Державною інспекцією техногенної безпеки";
 
     2) у пункті 1 слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів," виключити;
 
     3) у пункті 2:
 
     абзац перший викласти у такій редакції:
 
     "2. Дозвіл видається Держтехногенбезпеки та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - органи державного пожежного нагляду) безоплатно.";
 
     перше речення абзацу другого замінити реченням такого змісту: "Держтехногенбезпеки видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається Держтехногенбезпеки за погодженням з Мінекономрозвитку.";
 
     в абзаці третьому слова "головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "головним державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";
 
     4) в абзаці першому пункту 3, пункті 4, абзаці четвертому пункту 5-1, пункті 13 слова "оцінки (експертизи)" замінити словами "експертизи (обстеження)";
 
     5) перше речення пункту 5 після слів "у його видачі" доповнити словами "з посиланням на відповідні вимоги";
 
     6) у пункті 7 слова "урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки" замінити словами "Держтехногенбезпеки";
 
     7) у пункті 8 слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів," і "акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта," виключити;
 
     8) у пункті 10 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд".
 
     3. У додатках 1 і 2 до Порядку ( 150-2001-п ) слова "органу державного пожежного нагляду" та слова "органами державного пожежного нагляду" замінити відповідно словами "органу Держтехногенбезпеки" та "Державною інспекцією техногенної безпеки".
 
     4. У додатку 4 до Порядку ( 150-2001-п ) слова
 
"Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
 
Державний пожежний нагляд"
 
замінити словами "Державна інспекція техногенної безпеки".вгору