Документ 606-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 серпня 2007 р. N 606-р
Київ
Про схвалення плану заходів щодо виконання
у період до 2010 року Комплексної програми
утвердження України як транзитної держави
у 2002-2010 роках

1. Схвалити план заходів щодо виконання у період до 2010 року
Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у
2002-2010 роках ( 3022-14 ), що додається.
2. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати заходи
плану, реалізація яких передбачена за рахунок бюджетних коштів, у
межах відповідних бюджетних призначень, затверджених у державному
бюджеті на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 606-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у період до 2010 року Комплексної
програми утвердження України як транзитної
держави у 2002-2010 роках ( 3022-14 )
Державне регулювання у сфері міжнародного транзиту
1. Удосконалити нормативно-правову базу у сфері міжнародних
транзитних перевезень вантажів, зокрема розробити проекти Законів
України:
Про внутрішній водний транспорт.
Мінтрансзв'язку, Адміністрація
Держприкордонслужби.
2007 рік;
Про морські порти.
Мінтрансзв'язку, Адміністрація
Держприкордонслужби.
2007 рік;
Про внесення змін до деяких законів України щодо провадження
концесійної діяльності.
Укравтодор, Мінтрансзв'язку,
Мінфін.
2007 рік;
Про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону України "Про
транзит вантажів" ( 1172-14 ) щодо режиму тимчасового ввезення
(вивезення) товарів.
Мінекономіки, Держмитслужба,
Торгово-промислова палата.
2007 рік;
Про надання гарантій митним органам щодо доставки товарів.
Держмитслужба, Мінекономіки,
Мінфін, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Антимонопольний
комітет.
2009 рік.
2. Удосконалити нормативно-правову базу, що регулює відносини
між суб'єктами, які провадять діяльність у транспортній галузі, з
метою забезпечення взаємодії всіх учасників транспортного процесу,
зокрема, розробити проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про сухопутні порти транспорту загального користування України".
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба,
Антимонопольний комітет.
2007 рік.
3. Удосконалити нормативно-правові акти з питань розвитку
конкурентного середовища у сфері надання послуг з організації та
здійснення транзитних перевезень.
Антимонопольний комітет,
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба, Мінекономіки,
Адміністрація
Держприкордонслужби.
2007-2010 роки.
4. Здійснити заходи щодо вступу до міжнародних транспортних
організацій з визначенням пріоритетів, пов'язаних з міжнародною
інтеграцією транспортно-дорожнього комплексу України і подальшим
розвитком транзитних перевезень, та поетапного приєднання України
до міжнародних конвенцій і багатосторонніх угод у галузі
транспорту, зокрема до:
Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення
вантажів ( 995_234 ) (КДПВ) (Женева, 19 травня 1956 р.).
Мінтрансзв'язку, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держмитслужба, МЗС, Мін'юст.
2007-2010 роки;
Конвенції про спільну транзитну процедуру (Женева, 20 травня
1987 р.).
Мінекономіки, Держмитслужба,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, МЗС, Мін'юст.
2007-2010 роки.
5. Здійснити заходи щодо переведення портів на сучасну
систему адміністрування з метою більш чіткого розмежування функцій
з провадження господарської діяльності та адміністративного
управління.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Антимонопольний комітет.
2007 рік.
6. Розглянути доцільність створення Національної комісії
регулювання транспорту.
Мінтрансзв'язку,
Антимонопольний комітет,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби.
2007-2008 роки.
7. Визначити перелік послуг, що можуть надаватися на
території портів на конкурсних засадах.
Мінтрансзв'язку,
Антимонопольний комітет,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби.
2007-2008 роки.
Удосконалення процедури переміщення транзитних вантажів
через державний кордон
8. Укласти міжурядові угоди щодо запровадження спільного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон товарів і
транспортних засобів та впровадження міжнародних стандартів
оформлення документів, що використовуються митними органами для
здійснення митних процедур.
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, МЗС,
Мінтрансзв'язку.
2007-2010 роки.
9. Провести комплексне обстеження пунктів пропуску через
державний кордон з метою визначення потреб у реконструкції та
оновленні їх матеріально-технічної бази.
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Мінприроди, Мінагрополітики,
МОЗ, МКТ.
2007 рік.
10. Запровадження спільного контролю за переміщенням товарів
і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон.
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держмитслужба,
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
11. Підвищити ефективність контролю за переміщенням товарів і
транспортних засобів після пропуску через державний кордон.
Держмитслужба, ДПА.
2007-2010 роки.
Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту
12. Розширити співробітництво з міжнародними організаціями з
питань підвищення ефективності функціонування мережі міжнародних
транспортних коридорів.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
13. Розробити пропозиції щодо розвитку, реконструкції та
переоснащення портів.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Мінфін.
2007-2008 роки.
14. Розробити пропозиції щодо будівництва залізничної лінії,
яка з'єднає порт Рені з основною залізничною магістраллю
Одеса-Ізмаїл.
Мінтрансзв'язку, Мінфін,
Мінекономіки, Одеська
облдержадміністрація.
2007-2008 роки.
15. Виконати комплекс робіт, пов'язаних з безпекою
експлуатації судноплавних шлюзів водних шляхів та розвитком
транзитних річкових перевезень, включаючи створення другої черги
глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море" на українській
частині дельти Дунаю.
Мінтрансзв'язку, Мінфін,
Мінекономіки.
2007-2010 роки.
16. Забезпечити будівництво тунелю на відтинку залізниці
Бескид-Скотарське.
Мінтрансзв'язку.
2007-2010 роки.
17. Забезпечити приведення допустимих норм осьового
навантаження та повної маси автопоїздів відповідно до вимог,
встановлених в країнах ЄС.
Мінтрансзв'язку, Укравтодор.
2007-2010 роки.
18. Здійснити заходи щодо поповнення парку великовантажних
контейнерів, фітингових платформ та іншого рухомого складу для
організації комбінованих (змішаних) перевезень.
Мінтрансзв'язку.
2007-2010 роки.
19. Виконати завдання, визначені Національною програмою
"Нафта і газ України до 2010 року".
Мінпаливенерго, Мінекономіки,
НАК "Нафтогаз України".
2007-2010 роки.
20. Взяти участь у створенні в рамках програми Іногейт
міждержавних систем транспортування нафти і природного газу, в
тому числі з Каспійського регіону та Середньої Азії до
європейських країн.
Мінпаливенерго, МЗС,
Мінекономіки,
НАК "Нафтогаз України".
2007-2010 роки.
21. Створити технічні можливості для збільшення обсягів
транспортування територією України вуглеводневих ресурсів з
Каспійського регіону, Середньої та Центральної Азії до
європейських країн.
Мінпаливенерго, МЗС,
Мінекономіки.
2007-2010 роки.
22. Організувати подальшу реалізацію проекту транспортування
нафти з використанням нафтотранспортної системи Одеса-Броди з
Каспійського регіону до країн ЄС.
Мінпаливенерго, МЗС,
Мінекономіки,
ВАТ "Укртранснафта".
2007-2010 роки.
23. Провести міждержавні переговори з Іраком і Туреччиною
щодо необхідності створення нафтотранспортного коридору Кіркук
(Ірак)-Трабзон (Туреччина)-морський нафтоперевалочний термінал
"Південний" (Україна) та розробити відповідне техніко-економічне
обґрунтування.
Мінпаливенерго, МЗС.
2008-2010 роки.
Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики
24. Розробити критерії і провести інтегровану оцінку доходів
та витрат під час транзиту вантажів територією України на основі
спільної для всіх учасників транзиту маркетингової стратегії
ціноутворення.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Мінфін, Антимонопольний
комітет.
2007-2010 роки.
25. Встановлення конкурентоспроможного рівня вартості послуг,
супутніх транзитним перевезенням.
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
26. Здійснити заходи щодо стимулювання розвитку транзитних
перевезень, зокрема запровадити разом із сусідніми державами
наскрізні тарифи, тарифні знижки.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Держмитслужба.
2007-2010 роки.
Упровадження сучасних технологій та забезпечення
взаємодії всіх учасників транзиту вантажів
27. Упровадити на базі сучасних інформаційних технологій
принципи логістики в організацію транспортного обслуговування
міжнародного транзиту.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Держмитслужба.
2007-2010 роки.
28. Створити у пунктах пропуску через державний кордон умови
для електронного обміну інформацією про переміщення товарів та
транспортних засобів.
Держмитслужба,
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Мінфін.
2007-2010 роки.
29. Підготувати пропозиції щодо використання в Україні
міжнародних схем визнання сертифікатів ключів електронного
цифрового підпису.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки.
2008-2010 роки.
30. Підготувати пропозиції щодо утворення відповідно до
міжнародних стандартів навчального центру з питань застосування
електронних документів з електронним цифровим підписом у
зовнішньоторговельних операціях.
Мінекономіки, Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба.
2007 рік.
31. Сприяти запровадженню подання контролюючим органам
торгової і транспортної інформації та документів до прибуття
вантажів.
Держмитслужба, Мінекономіки,
ДПА.
2007-2010 роки.
32. Визначити і запровадити механізм організації діяльності
операторських компаній, що забезпечують змішані (комбіновані)
перевезення.
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба.
2007-2010 роки.
33. Визначити перспективні транзитні вантажопотоки, у тому
числі за маршрутом гирло Дунаю-Чорне море-Азовське
море-Волго-Донський суднохідний канал-Каспійське море з
використанням суднового ходу "Дунай-Чорне море", з метою
впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії всіх
учасників транзитних перевезень.
Мінтрансзв'язку, МЗС.
2007-2010 роки.
34. Сприяти створенню лабораторії для проведення сертифікації
якості нафти та нафтопродуктів відповідно до Меморандуму між
Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній галузі ( 994_694 ) від 1 грудня
2005 року.
Мінпаливенерго, МЗС,
ВАТ "Укртранснафта".
2007-2010 роки.
35. Облаштувати пункти пропуску через державний кордон
стаціонарними системами радіаційного контролю.
Мінприроди, Мінфін,
Мінтрансзв'язку.
2007-2010 роки.
Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень
36. Забезпечити подальший розвиток мультимодальних
перевезень.
Мінтрансзв'язку,
Держмитслужба.
2007-2010 роки.
37. Продовжити спільну з Російською, Казахстанською та
Польською сторонами роботу з організації перевезень вантажів у
складі контейнерного поїзду "Новий шовковий шлях" за маршрутом
Китай-Казахстан-Росія-Україна-країни Західної Європи.
Мінтрансзв'язку, МЗС.
2007-2010 роки.
38. Реалізувати проекти ТРАСЕКА відповідно до програм
технічної допомоги за участю Постійного секретаріату ТРАСЕКА.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
39. Розширити співробітництво з міжнародними організаціями у
сфері створення інтегрованих транзитних систем для прискорення
доставки вантажів і активізації використання транспортної
інфраструктури України іноземними сторонами.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Держмитслужба.
2007-2010 роки.
40. Розробити проект Концепції співробітництва у галузі
транспорту з державами - учасницями Угоди про формування ЄЕП
( 997_990 ).
Мінекономіки, Мінтрансзв'язку,
МЗС.
2007-2010 роки.
41. Забезпечити адаптацію законодавства України до
законодавства ЄС у галузі транспорту.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби, МВС,
Мінприроди, Мін'юст.
2007-2010 роки.
42. Сприяти транзиту територією України транснаціональних
вантажопотоків за напрямками осей та міжнародних транспортних
коридорів, визначених Групою високого рівня Європейської Комісії.
Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
МЗС.
2007-2010 роки.
43. Завершити роботу із створення договірно-правової бази для
збільшення обсягів транспортування територією України
вуглеводневих ресурсів з Каспійського регіону, Середньої та
Центральної Азії до європейських держав.
Мінпаливенерго, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
44. Взяти участь у розробленні та реалізації проекту
"Техніко-економічне обґрунтування впровадження системи
супутникового моніторингу та запобігання аваріям з метою
забезпечення безпеки функціонування інфраструктур з
транспортування та збереження газу" в рамках програми Іногейт.
Мінпаливенерго, МЗС,
Мінекономіки.
2007-2010 роки.
Забезпечення науково-технічного супроводження виконання
Комплексної програми ( 3022-14 ) та розвиток
наукових досліджень
45. Провести моніторинг показників послуг, що надаються у
сфері зовнішньої торгівлі, та аналіз обсягів транзитних перевезень
з метою виконання завдань, визначених Комплексною програмою
( 3022-14 ).
Мінекономіки, Мінфін,
Мінтрансзв'язку,
Мінпаливенерго,
Мінпромполітики,
Держмитслужба, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держкомстат.
2007-2010 роки.вгору