Про виконавче провадження
Закон України; Перелік від 21.04.1999606-XIV
Документ 606-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2017, підстава - 1404-VIII


     2. У  разі  надходження  ухвали  суду  про  витребування  або 
вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої
витребується або вилучається оригінал документа виконавчого
провадження, державний виконавець зобов'язаний не пізніше трьох
днів, якщо інший строк не встановлено судом, долучити копію
документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою
цієї статті, до документів виконавчого провадження, після чого
надіслати цінним листом з описом вкладення оригінал документа до
суду, який його витребує або вилучає. Ухвала суду додається до
документів виконавчого провадження.
3. Державний виконавець зобов'язаний надати доступ до
документів виконавчого провадження на виконання ухвали слідчого
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку,
передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України
( 4651-17 ). У разі якщо в ухвалі слідчого судді, суду міститься
розпорядження про надання можливості вилучення документів,
державний виконавець зобов'язаний додати до документів виконавчого
провадження копію документа, засвідчену в порядку, встановленому
частиною першою цієї статті, після чого видати оригінал документа.
Копія ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і
документів, опис документів, які були вилучені на її виконання,
додаються до документів виконавчого провадження. { Частина третя статті 88 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 )
від 13.04.2012 }
4. Видача або надсилання оригіналів документів виконавчого
провадження допускається виключно у випадках та в порядку,
встановлених частинами другою і третьою цієї статті.
5. Правила цієї статті не застосовуються до витребування
виконавчого провадження посадовими особами, зазначеними у
статті 84 цього Закону, що проводиться відповідно до статті 85
цього Закону.
Глава 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Стаття 89. Відповідальність за невиконання рішення,
що зобов'язує боржника вчинити певні дії,
та рішення про поновлення на роботі
1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений
державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника
виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний
виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника -
фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; на посадових осіб - від двадцяти до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на боржника -
юридичну особу - від сорока до шістдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
2. У разі повторного невиконання рішення боржником без
поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на
нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних
органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до
кримінальної відповідальності відповідно до закону.
Стаття 90. Відповідальність за невиконання законних вимог
державного виконавця та порушення вимог
цього Закону
1. За порушення вимог цього Закону, невиконання законних
вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими
особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування
із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або
подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан
боржника, а також неповідомлення боржником про зміну місця
проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання
доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом
державного виконавця винні особи несуть відповідальність у
встановленому законом порядку.
2. За наявності ознак кримінального правопорушення в діях
особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином
порушує вимоги закону про виконавче провадження, державний
виконавець складає акт про порушення і звертається до
правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення
особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону. { Частина друга статті 90 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
Глава 11. Перехідні положення
1. На період дії Закону України "Про фінансову
реструктуризацію" ( 1414-19 ) положення цього Закону
застосовуються з урахуванням нижчезазначених підстав.
Виконавче провадження щодо вимог стягувача підлягає
обов’язковому зупиненню у разі:
1) введення щодо вимог стягувача мораторію відповідно до
статті 21 Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
( 1414-19 );
2) укладення стягувачем договору про відстрочку відповідно до
статті 22 Закону України "Про фінансову реструктуризацію". У
такому разі зупинення виконавчого провадження здійснюється
відповідно до умов, передбачених договором про відстрочку.
Зупинення виконавчого провадження із зазначених підстав також
поширюється на стягнення заборгованості з податків і зборів.
Виконавче провадження у випадках, передбачених цим пунктом,
зупиняється до закінчення строку дії відповідних обставин.
У разі введення мораторію щодо вимог стягувача відповідно до
статті 21 Закону України "Про фінансову реструктуризацію"
( 1414-19 ) забороняється на період дії такого мораторію
відчуження, у тому числі реалізація та примусове звернення
стягнення на необоротні активи боржника, що не є предметом застави
(іпотеки) на дату початку процедури реструктуризації відповідно до
положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію".
Перебіг строку пред’явлення до виконання виконавчих
документів зупиняється до завершення проведення процедури
фінансової реструктуризації відповідно до статті 27 Закону України
"Про фінансову реструктуризацію".
Термін "договір про відстрочку" використовується у значенні,
наведеному у Законі України "Про фінансову реструктуризацію"
( 1414-19 ).
{ Закон доповнено главою 11 згідно із Законом N 1414-VIII
( 1414-19 ) від 14.06.2016 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 квітня 1999 року
N 606-XIV

Додаток
до Закону України
від 21 квітня 1999 року
N 606-XIV
ПЕРЕЛІК
видів майна громадян, на яке не може бути
звернено стягнення за виконавчими документами

Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на
такі види майна та предмети, що належать боржникові на праві
власності або є його часткою у спільній власності, необхідні для
боржника, членів його сім'ї та осіб, які перебувають на його
утриманні.
1. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні
боржникові та особам, які перебувають на його утриманні:
1) одяг - з розрахунку на кожну особу: одне літнє або осіннє
пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для
жінок - два зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два
літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для
жінок, крім того, дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль)
та інший одяг, зношений більш як на 50 відсотків;
2) взуття - по одній парі літнього, осіннього, зимового та
інше взуття, зношене більш як на 50 відсотків;
3) білизна - по дві зміни на кожну особу;
4) постільні речі (матрац, подушка, два простирадла, дві
наволочки, ковдра) і два особистих рушники на кожну особу;
5) необхідний кухонний посуд;
6) один холодильник на сім'ю;
7) меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один
стіл, одна шафа на сім'ю (крім меблевих гарнітурів, на які може
бути звернено стягнення);
8) усі дитячі речі.
2. Продукти харчування, необхідні для особистого споживання
боржнику, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його
утриманні, - з розрахунку на три місяці.
3. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім'ї та особам,
які перебувають на його утриманні, для приготування їжі та
обігрівання приміщення протягом шести місяців.
4. Одна корова, а у разі відсутності корови - одна телиця;
якщо немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - в
осіб, які займаються сільським господарством.
5. Корм для худоби, який не підлягає вилученню в кількості,
необхідній для годівлі худоби до початку її вигону на пасовище або
до збору нових кормів.
6. Насіння, необхідне для чергової сівби (осінньої і
весняної), та незнятий урожай - в осіб, які займаються сільським
господарством (крім земельних ділянок, на які накладено
стягнення).
7. Інструменти, необхідні для особистих професійних занять
(швейні, музичні тощо).вгору