Документ 605-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2012, підстава - 1348-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 2009 р. N 605
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }
Про затвердження переліків платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами
державної системи охорони прав на сорти рослин,
що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити переліки платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти
рослин відповідно до їх функціональних повноважень і господарської
та/або виробничої діяльності, що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики, згідно з додатками 1 і 2.
2. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством
економіки та Міністерством фінансів установити у двомісячний строк
розмір плати за надання платних послуг згідно з цією постановою та
порядок її справляння.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 605
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
установами державної системи охорони прав на сорти
рослин, відповідно до їх функціональних повноважень,
що належать до сфери управління Мінагрополітики

1. Проведення:
аналізу за біохімічними та технологічними показниками
сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки;
аналізу посівного матеріалу на посівні якості;
молекулярно-генетичного аналізу сортів рослин та рослинного
матеріалу;
паспортизації сортів та ліній сільськогосподарських культур;
науково-технічної експертизи сортів рослин;
польового обстеження посівів сільськогосподарських культур,
сорти яких занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, та до Державного реєстру прав власників
сортів рослин з виїздом на місце;
навчання працівників у сфері охорони прав на сорти рослин;
науково-практичних, зокрема міжнародних, симпозіумів,
конференцій, семінарів.
2. Визначення сортової чистоти сортів рослин.
3. Надання консультацій стосовно нових сортів
сільськогосподарських рослин.
4. Здійснення ґрунтового та лабораторного сортового контролю.
5. Післяреєстраційне вивчення сортів рослин та надання
рекомендацій щодо їх подальшого застосування в сільському
господарстві.
6. Підготовка, видання та реалізація довідників, збірників,
каталогів, бюлетенів, брошур, буклетів з питань охорони прав на
сорти рослин.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 605
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами державної системи охорони прав
на сорти рослин відповідно до їх господарської
та/або виробничої діяльності, що належать
до сфери управління Мінагрополітики

1. Вирощування, збирання, реалізація сільськогосподарської
продукції під час післяреєстраційного вивчення сортів рослин.
2. Розмноження нових і перспективних сортів рослин.вгору