Про внесення змін і доповнень до статей 119, 120 і 121 Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 31.10.19836030-X
Документ 6030-X, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін і доповнень
до статей 119, 120 і 121
Виправно-трудового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 46, ст. 923 )
( Указ затверджено Законом
N 6425-X ( 6425-10 ) від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 82 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
22 вересня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до
законодавства СРСР про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Виправно-трудового кодексу Української РСР
( 3325-07 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину другу статті 119 викласти в такій редакції:
"У разі систематичного порушення громадського порядку і
правил соціалістичного співжиття особою, яка відбувала позбавлення
волі за тяжкий злочин або була засуджена два рази до позбавлення
волі за умисні злочини і умовно-достроково звільнена від
відбування покарання, трудовий колектив чи громадська організація
можуть порушити клопотання перед органами внутрішніх справ про
встановлення за нею адміністративного нагляду".
2. Статті 120 і 121 викласти в такій редакції:
"Стаття 120. Адміністративний нагляд за особами, звільненими
з місць позбавлення волі
За звільненими з місць позбавлення волі особливо небезпечними
рецидивістами, особами, які відбували покарання за тяжкі злочини,
або були засуджені два і більше разів до позбавлення волі за
будь-які умисні злочини, або раніше звільнялися з місць
позбавлення волі до повного відбуття призначеного судом строку
покарання умовно-достроково чи умовно з обов'язковим залученням до
праці і знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини
покарання або обов'язкового строку роботи, якщо їх поведінка в
період відбування покарання свідчить про вперте небажання стати на
шлях виправлення і прилучення до чесного трудового життя,
встановлюється адміністративний нагляд органів внутрішніх справ.
Відповідно до Основ виправно-трудового законодавства Союзу
РСР і союзних республік інші випадки встановлення
адміністративного нагляду, підстави встановлення і порядок
здійснення адміністративного нагляду визначаються Положенням про
адміністративний нагляд органів внутрішніх справ за особами,
звільненими з місць позбавлення волі, затвердженим Президією
Верховної Ради СРСР.
Стаття 121. Порядок встановлення адміністративного нагляду
при звільненні з виправно-трудової установи
Адміністративний нагляд за особами, зазначеними у частині
першій статті 120 цього Кодексу, встановлюється начальником
виправно-трудової установи. У мотивованій постанові, що
складається з цього приводу, зазначаються підстави для
встановлення нагляду, строк нагляду і визначається строк прибуття
піднаглядного до обраного ним місця проживання.
Встановлення адміністративного нагляду за особами,
зазначеними в частині першій статті 120 цього Кодексу, крім
визнаних особливо небезпечними рецидивістами, погоджується з
спостережною комісією і санкціонується прокурором.
Постанова адміністрації виправно-трудової установи про
встановлення адміністративного нагляду оголошується під розписку
піднаглядній особі. При цьому їй роз'яснюються обов'язки
піднаглядного, відповідальність за порушення правил
адміністративного нагляду і за неприбуття у визначений строк до
обраного місця проживання.
Постанова про встановлення адміністративного нагляду
надсилається для виконання органу внутрішніх справ за обраним
піднаглядним місцем проживання в день його звільнення".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 31 жовтня 1983 р.
N 6030-Xвгору