Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі
Указ Президента України від 11.07.1995603/95
Документ 603/95, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.1998, підстава - 1019/98

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державне регулювання відносин
у сфері торгівлі
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1019/98 від 15.09.98 )

З метою забезпечення здійснення єдиної державної політики у
сфері торгівлі та у зв'язку з Указом Президента України від 3
липня 1995 року N 560 ( 560/95 ) "Про утворення Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України" п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що основними завданнями Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України у сфері торгівлі є: реалізація державної політики щодо розвитку роздрібної та
оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери на основі
використання ринкових механізмів господарювання, здійснення
технічної політики у сфері торговельної діяльності; сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку,
виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню
якості з урахуванням попиту населення; розроблення та запровадження правил торгівлі, забезпечення
контролю за їх додержанням, здійснення заходів щодо вдосконалення
організації торговельного обслуговування; координація роботи з питань розвитку торговельної
інфраструктури, розроблення торговельно-технічного обладнання; взаємодія з місцевими органами державної виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного
регулювання торговельних відносин. 2. Установити, що для здійснення єдиної державної політики у
сфері торгівлі у складі обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій створюються управління з питань
торгівлі, у складі районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій - відділи з питань торгівлі,
що є місцевими органами Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України. 3. Установити, що торговельна діяльність у випадках,
передбачених законодавством України, здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності за наявності у них ліцензій. Порядок видачі ліцензій на здійснення торговельної діяльності
встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 3 в редакції Указу Президента N 1019/98 від 15.09.98 )
4. Кабінету Міністрів України:
затвердити до 1 січня 1995 року Положення про сертифікати на
право здійснення торговельної діяльності;
вирішити питання щодо створення при Національному
виставочному центрі при Кабінеті Міністрів України постійно
діючого Міжгалузевого інформаційно-комерційного центру з
проведення оптово-промислових ярмарків, збирання, аналізу і
систематизації комерційних пропозицій; утворити у місячний строк Міжвідомчий комітет з організації
та проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків; затвердити у місячний строк Положення про порядок проведення
міжобласних оптово-промислових ярмарків; розробити та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України проекти Концепції розвитку торгівлі в
Україні та Закону України про внутрішню торгівлю; забезпечити при визначенні граничної чисельності Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України чисельність
центрального апарату Міністерства та його органів, що не входять
до складу відповідних державних адміністрацій, яка б повною мірою
забезпечувала здійснення покладених на Міністерство завдань, під
час затвердження в установленому порядку структури Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України - створення
структурних підрозділів з оптової торгівлі, роздрібної торгівлі,
торговельно-виробничої діяльності та інспектування торговельної
діяльності. 5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України: визначити до 1 серпня 1995 року порядок видачі сертифікатів
на право здійснення торговельної діяльності; забезпечити, починаючи з 15 серпня 1995 року, видачу
сертифікатів на право здійснення торговельної діяльності; передбачити при підготовці пропозицій щодо структури
Міністерства створення структурних підрозділів з оптової
торгівлі, роздрібної торгівлі, торговельно-виробничої діяльності
та інспектування торговельної діяльності. 6. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій забезпечити створення у складі відповідних державних
адміністрацій відповідно управлінь, відділів з питань торгівлі. 7. Дія статті 3 цього Указу не поширюється на випадки
здійснення суб'єктами підприємницької діяльності оптової та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами в порядку,
передбаченому Указом Президента України від 23 червня 1995 року N
469 ( 469/95 ) "Про сертифікати на право здійснення суб'єктами
підприємницької діяльності експорту, імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами". 8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 11 липня 1995 року
N 603/95вгору