Документ 603/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2011, підстава - 463/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 463/2011 ( 463/2011 ) від 13.04.2011 }
Про Державний комітет України
з державного матеріального резерву
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

Враховуючи стратегічне значення державного матеріального
резерву для забезпечення національної безпеки України, з метою
вдосконалення державного регулювання у цій сфері та відповідно до
пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державний комітет України з державного
матеріального резерву як центральний орган виконавчої влади на
базі Державного агентства з управління державним матеріальним
резервом.
Установити, що Державний комітет України з державного
матеріального резерву є правонаступником Державного агентства з
управління державним матеріальним резервом.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України в установленому порядку:
вжити заходів щодо ліквідації Державного агентства з
управління державним матеріальним резервом;
затвердити граничну чисельність працівників Державного
комітету України з державного матеріального резерву і вирішити
питання, пов'язані із забезпеченням його функціонування;
подати в місячний строк проект Положення про Державний
комітет України з державного матеріального резерву, а також
пропозиції щодо приведення актів Президента України у
відповідність із цим Указом;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 серпня 2001 року
N 603/2001вгору