Документ 602-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2008, підстава - 939-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 квітня 2007 р. N 602
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }
Про розмір посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Останнє речення абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52,
ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064) викласти у такій редакції:
"Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного
розряду встановлюється починаючи з 1 квітня 2007 р. на рівні
законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.".
2. Установити, що:
у разі зменшення згідно з цією постановою в окремих
працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм
виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної
плати;
для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких
не визначені за Єдиною тарифною сіткою ( 1298-2002-п ) тарифні
розряди, посадові оклади (тарифні ставки) змінюються пропорційно
підвищенню розміру мінімальної заробітної плати згідно із
законодавством.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести до 1 травня 2007 р. власні нормативно-правові акти
з питань оплати праці працівників у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26вгору