Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2006602
Документ 602-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2006 р. N 602
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 24, ст. 994; 2001 р., N 33, ст. 1551; 2004 р., N 9,
ст. 535, N 15, ст. 1038), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 602
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України ( 915-2000-п )

1. Абзац четвертий пункту 8 розділу III доповнити реченням
такого змісту: "Проект закону, поданий Національним банком,
представляється Головою Національного банку або особою, яка його
заміщує".

2. Абзац перший пункту 16 розділу IV доповнити реченням
такого змісту: "Проект закону, поданий Національним банком,
представляється Головою Національного банку або особою, яка його
заміщує".
3. У розділі VIII:
1) пункт 3 після слів "з власної ініціативи центральних
органів виконавчої влади" доповнити словами "та Національного
банку";
2) доповнити розділ пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Національний банк подає Кабінетові Міністрів в
установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання
питань, спрямованих на виконання своїх функцій.
Поданий Національним банком законопроект після його схвалення
на засіданні Кабінету Міністрів вноситься на розгляд Верховної
Ради в порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів".вгору