Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004602
Документ 602-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.06.2009, підстава - 589-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2004 р. N 602
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 616 ( 616-2008-п ) від 09.07.2008
N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 602
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та
вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146 ( 146-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556):
1) у тексті Порядку слова "Комітет з контролю за наркотиками
при МОЗ" в усіх відмінках замінити словами "Комітет з контролю за
наркотиками" у відповідному відмінку, а слова "Бюро реєстрації
лікарських засобів МОЗ" і "свідоцтво Бюро реєстрації лікарських
засобів МОЗ про реєстрацію лікарських засобів" відповідно словами
"МОЗ" і "реєстраційні посвідчення на лікарські засоби";
2) у додатках 1 і 2 до Порядку слова "Committee on Narcotic
Drugs Control at the Ministry of Health of Ukraine" замінити
словами "Committee on Narcotic Drugs Control";
3) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Сертифікати на здійснення імпортно-експортних операцій у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів надаються суб'єктам господарювання Комітетом на
підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою
на те Комітетом установою";
4) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. За оформлення і видачу сертифіката та здійснення контролю
за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на експорт або імпорт яких видано відповідний сертифікат, крім
експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі
одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох
відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення
і видачу сертифіката на експорт сірчаної та соляної кислоти і
здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих
кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості
відповідного контракту.
Кошти, отримані Комітетом за видачу сертифікатів,
спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і
використовуються для здійснення контролю за обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589
( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 616
( 616-2008-п ) від 09.07.2008 }вгору