Документ 601/2000, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Одеській державній юридичній
академії статусу національної

Ураховуючи значний внесок Одеської державної юридичної
академії у розвиток національної вищої освіти і юридичної науки, а
також беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання
результатів її діяльності, п о с т а н о в л я ю:
Надати Одеській державній юридичній академії статус
національної і надалі іменувати її - Одеська національна юридична
академія.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 601/2000вгору