Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016601
Документ 601-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 601
Київ

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963, № 74, ст. 2425), зміни, що додаються.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій громад у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 601

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики формування спроможних територіальних громад

1. Абзац третій пункту 13 після слів “територіальних громад” доповнити словами “із зазначенням найменувань територіальних громад, що входять до їх складу”.

2. Доповнити пункт 14 абзацом такого змісту:

“У разі схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою змін до перспективного плану, проект акта Кабінету Міністрів України про внесення таких змін до перспективного плану вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією в установленому порядку.”.

3. У додатку до Методики цифри і слова “1 січня 2015 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2016 р.”.вгору