Документ 6009-XI, поточна редакція — Прийняття від 04.06.1988

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 24, ст. 588 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 25 квітня 1988 року "Про внесення доповнень і змін до
Цивільного процесуального кодексу Української РСР" ( 5803-11 );
від 29 квітня 1988 року "Про кримінальну відповідальність за
жорстоке поводження з тваринами" ( 5822-11 );
від 27 травня 1988 року "Про внесення до Кодексу законів про
працю Української РСР змін і доповнень, пов'язаних з перебудовою
управління економікою" ( 5938-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 4 червня 1988 р.
N 6009-XIвгору