Документ 600-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. № 600
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789; 2011 р., № 1, ст. 39; 2018 р., № 44, ст. 1545), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 600

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) список № 1 доповнити такими позиціями:

“Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; 2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl)

N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід

Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід

Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід

Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)

метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)

Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід”;

2) у списку № 2:

позицію

α-PVТ

2-(піролідин-1-іл)-1-(-2-іл)пентан-1-он”

замінити такою позицією:

α-PVТ, alpha-PVT

2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он”;

виключити такі позиції:

“MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE)

(R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон”;

“5F-ADMB

метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат”;

позицію

“Метоксетамін (MXE)

2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)-циклогексанон”

замінити такою позицією:

“Метоксетамін (MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)

2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон”;

доповнити список такими позиціями:

“CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78)

1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід

5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA)

метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат

MMB-FUBICA (AMB-FUBICA; FUB-AMB-indol)

метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат

4-хлоро-α-піролідиновалерофенон (4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4C-PVP)

1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон

N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen)

2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он

3-MeO-PCMMo

4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін

3-MeO-PCMo

4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін

Ескалін (4-ethoxy mescaline)

2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін

3-CEC

1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он

4-CEC

1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он

4Cl-PPP

1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-он

5CI-AKB-48

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

5-MeO-DIBF

N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін

4-MeO-MIPT

N-[2-(4-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін

Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)

N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін

Мекседрон

3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он

TMCP-H (DP-UR-144)

(1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон

альфа-бромвалерофенон

2-бром-1-фенілпентан-1-он

ADB-PINACA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід

4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)

1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)

1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

4-hydroxy MET (4-HO-MEТ; Metocin)

3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-ол

JWH-022

нафтален-1-іл(1-(пент-4-ен-1-іл)-1H-індол-3-іл)метанон

Пара-метоксифенілпіперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP)

1-(4-метоксифеніл)піперазин

4-метилметамфетамін (4-MMA)

N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

4-метиламфетамін (4-MA)

1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)

2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он

STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід

JWH-398

(4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон

5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)

1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-амін

MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)

[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон

bk-2C-B

2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-он

25I-NBF (2C-I-NBF)

N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін

CB-13 (CRA-13, SAB-378)

нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон

RCS-4-C4

(1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон

N-етилбуфедрон (NEB)

2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-он

Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)

2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он

MBZP

1-бензил-4-метилпіперазин

4-метилметамфетамін (4-MMA)

N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

2C-P

2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін

AB-005

[1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон

α-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone)

1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон

MDDM

(2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-етил)-диметиламін

25D-NBOMe

2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін

25H-NBOMe

2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил) етанамін

2C-H

2-(2,5-диметоксифеніл)етанамін

Диметиламфетамін

N,N-диметил-1-фенілпропан-2-амін

DOC

1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-амін

2-FA (2-фторамфетамін)

1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін

3-FA (3-фторамфетамін)

1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін

2-FMA (2-фторметамфетамін)

1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін

3-FMA (3-фторметамфетамін)

1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін

2C-B-BZP

1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин

pFPP (4-FPP)

1-(4-флюорофеніл)піперазин

4-AcO-DET

[3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-DIPT

[3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-DMT

[3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-MET

[3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-MIPT

[3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-HO-DET

3-(2-діетиламіноетил)-1H-індол-4-oл

4-HO-MET

3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-індол-4-ол

4-HO-DIPT

3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-ол

4-HO-MIPT

3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-індол-4-ол

5-MeO-DPT

N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-амін

5-MeO-ATM

1-(5-метокси-1H-індол-3-іл)пропан-2-амін

5-MeO-DET

N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етанамін

MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)

N-[2-(1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін

D2PM

дифеніл(піролідин-2-іл)метанол

N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)

N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід

3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)

(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-іл)-4-флюоробензоат

MDAI

6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін

MDMAI

N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін

3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)

N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-амін

JWH-147

(1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон

JWH-030

нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон

JWH-145

нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон

JWH-368

[5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон

JWH-071

(1-етил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон

JWH-018 N-(5-bromopentyl)

(1-(5-бромопентил)-1H-індол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон

JWH-031

(1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон

JTE-907

N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід

FUB-144 (FUB-UR-144)

[1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон

FDU-PB-22

нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] індол-3-карбоксилат

DMMA

2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-амін

MOPPP (4'-Methoxy-α-PPP)

1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон

Диметилон (bk-MDDMA)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон

PMEA (para-methoxyethylamphetamine)

N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін

5-EAPB

1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-амін

6-EAPB

1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-амін

AM-679

(2-йодофеніл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)-метанон

4-CMA (4-chloromethamphetamine)

1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін

M5FPIC

метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат

4-метил-N-етилнорпентедрон

2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-он

2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)

2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл) пропан-1-он

NM-2AI (N-methyl-2AI)

2,3-дигідро-N-метил-1H-інден-2-амін

25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)

2-(4-етил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)

2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін

25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)

2-[2,5-диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]етанамін

Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он

Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino-valerophenone, 4-FPD)

1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он

BMDP

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-он

4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін

1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)

3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)

метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат

5Br-AKB-48

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27)

2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)фенол”.

2. у таблиці III список № 2 доповнити такою позицією:

“Етізолам

4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H-тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3-а] [1,4]діазепін”.

3. У таблиці IV:

1) список № 1 доповнити такими позиціями:

“Альфа-фенілацетоацетамід (APAA)

3-оксо-2-фенілбутамід

ПМК-гліцидат (PMK-glycidate)

метил 3-[3`,4`-(метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат”;

2) список № 2 доповнити такою позицією:

“1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутилен-гліколь)

бутан-1,4-діол”;

3) абзац третій примітки до списку № 2 після цифр і слів “15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота” доповнити словами і цифрами “, та 1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутиленгліколь)”.вгору