Документ 6/2007, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 06.03.2007, підстава - 130/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ скасовано на підставі Указу Президента
N 130/2007 ( 130/2007 ) від 21.02.2007 }
Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 року N 1624
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0001100-07 ) від 11.01.2007 }

Кабінет Міністрів України 15 листопада 2006 року видав
постанову N 1624 ( 1624-2006-п ) "Про затвердження Порядку
проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються
кандидатами на зайняття посад".
Названою постановою ( 1624-2006-п ) Кабінет Міністрів України
врегулював порядок проведення спеціальної перевірки відомостей, що
подаються кандидатами на зайняття посад, призначення або
погодження призначення на які здійснює Президент України за
поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України.
Враховуючи, що спеціальні перевірки є одним із засобів
запобігання корупції, поширення якої на сучасному етапі за Законом
України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) є
загрозою національній безпеці України, врегулювання Кабінетом
Міністрів України питань, пов'язаних із порядком проведення таких
перевірок, є перебиранням конституційних повноважень Президента
України щодо забезпечення національної безпеки України та
здійснення керівництва у цій сфері, які передбачені
пунктами 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
За постановою ( 1624-2006-п ) спеціальна перевірка
відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад,
призначення на які за поданням Кабінету Міністрів України здійснює
Президент України, проводиться Головним управлінням державної
служби України за участю Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України і Служби безпеки
України за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України або
посадової особи, яка його заміщає. Про результати перевірки
Головне управління державної служби України має інформувати
Міністра Кабінету Міністрів України або посадову особу, яка його
заміщає.
Вирішення даного питання у такий спосіб не відповідає
затвердженому Указом Президента України від 19 листопада 2001 року
N 1098 ( 1098/2001 ) Порядку проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців (в редакції Указу від 9 червня 2006 року
N 508 ( 508/2006 ), зі змінами, внесеними Указами від 18 серпня
2006 року N 687 ( 687/2006 ) та від 2 жовтня 2006 року N 810
( 810/2006 ), яким за частиною третьою статті 113 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) має керуватися Кабінет Міністрів України.
Таким чином, зазначене рішення Кабінету Міністрів України
( 1624-2006-п ) не відповідає й частині другій статті 6 та частині
другій статті 19 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), які
зобов'язують органи виконавчої влади діяти на підставі та у межах,
що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а
також частині другій статті 8 Основного Закону України
( 254к/96-ВР ), за якою нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати
їй.
Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2006 року N 1624 ( 1624-2006-п ) "Про затвердження
Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються
кандидатами на зайняття посад" як такої, що не відповідає
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2007 року
N 6/2007вгору