Документ 6-2010-п, перша редакція — Прийняття від 06.01.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 січня 2010 р. N 6
Київ
Про внесення змін у додатки
до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
і від 13 травня 2009 р. N 464

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2008 р. , N 34, ст. 1139) і від 13 травня 2009 р. N 464
( 464-2009-п ) "Про затвердження граничної чисельності працівників
апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм
територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 6
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанов
Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п )
і від 13 травня 2009 р. N 464
( 464-2009-п )

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) у додатку 26:
назву додатка доповнити словами ", регіональних підрозділів
внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації
України";
у графі "Найменування посади" позицію "Начальник управління,
штабу, самостійного відділу" доповнити словами ", регіонального
відділу внутрішньої безпеки";
2) додаток 58 після позиції
------------------------------------------------------------------ |"Інспектор податкової служби III рангу | 80" | ------------------------------------------------------------------
доповнити позицією
------------------------------------------------------------------ |"Генерал-полковник податкової міліції | 150". | ------------------------------------------------------------------
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
13 травня 2009 р. N 464 ( 464-2009-п ) у позиції "ДПА" цифри
"1265" і "60968" замінити відповідно цифрами "1643" і "60590".вгору