Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Зразок, Форма типового документа, Опис, Список від 09.01.20086
Документ 6-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - 955-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2008 р. N 6
Київ
Деякі питання соціального захисту членів сімей
загиблих шахтарів та гірничорятувальників
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 917 ( 917-2009-п ) від 26.08.2009
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

З метою підвищення рівня соціального захисту членів сімей
загиблих шахтарів та гірничорятувальників Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Порядок видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря, що
додається;
зразки та опис посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря
згідно з додатками 1-3.
2. Вжити додаткових заходів для соціального захисту сімей
шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії,
яка сталася на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька"
(далі - загиблі шахтарі), зокрема:
Міністерству вугільної промисловості затвердити в місячний
строк графік оздоровлення членів сімей загиблих шахтарів за
рахунок власних коштів орендного підприємства та інших джерел
згідно з додатками 4 і 5*;
Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними
органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади, вирішити в місячний строк питання про
організацію приймання членів сімей загиблих до вищих навчальних
закладів на пільгових умовах згідно з додатком 6* за
спеціальностями, підготовка за якими проводиться за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів.
______________
* Додатки 4, 5, 6 не наводяться.
3. Взяти до відома, що Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у
місячний строк забезпечить:
фінансування оплати медичних та соціальних послуг, що
надаються членам сімей загиблих шахтарів;
підвищення ефективності інформаційно-роз'яснювальної роботи
серед членів зазначених сімей щодо реалізації їх прав та
соціальних гарантій, передбачених законодавством;
виготовлення бланків посвідчення члена сім'ї загиблого
шахтаря у необхідній кількості у межах асигнувань, передбачених
для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві на відповідний рік, ведення обліку таких бланків та
виконання функцій замовника з їх виготовлення.
4. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах
сім'ї, молоді та спорту, Міністерству праці та соціальної політики
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
сприяти оздоровленню членів сімей загиблих шахтарів з урахуванням
медичних висновків.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами місцевого самоврядування:
провести обстеження умов проживання членів сімей загиблих
шахтарів з метою визначення потреби в їх поліпшенні;
вирішити питання щодо надання членам зазначених сімей пільг з
оплати житлово-комунальних послуг.
6. З метою невідкладного законодавчого врегулювання питання
щодо надання гарантій соціального захисту членам сімей загиблих
шахтарів, підвищення рівня безпеки шахтарської праці та її
престижності Міністерству вугільної промисловості разом з:
Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством
економіки, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції,
Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки за
участю Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
підготувати та внести у двотижневий строк на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти Законів України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" та "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України в частині посилення вимог до
профілактики виробничого травматизму, страхових виплат та надання
соціальних послуг сім'ям осіб, що загинули на виробництві";
Міністерством економіки, Міністерством праці та соціальної
політики підготувати пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням
світового досвіду умов оплати праці працівників, зайнятих на
видобуванні вугілля підземним способом, разом з економічним
обґрунтуванням;
Міністерством освіти і науки розглянути в місячний строк
питання щодо необхідності внесення змін до актів законодавства
стосовно вступу до державних та комунальних вищих навчальних
закладів членів сімей загиблих шахтарів на пільгових умовах та їх
навчання за державним замовленням.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 6
ПОРЯДОК
видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

1. Цим Порядком визначаються підстави та процедура видачі
посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря (далі - посвідчення).
2. Для цілей цього Порядку шахтарями вважаються особи, які
були зайняті безпосередньо на роботах з видобування вугілля або/та
підземних роботах чи роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, Список N 1 яких затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36 ( 36-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 102), що дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах.
3. Право на отримання посвідчення мають особи - члени сім'ї
загиблого шахтаря відповідно до статті 33 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) і частини третьої
статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської
праці" ( 345-17 ). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
4. Посвідчення є документом, що підтверджує статус члена
сім'ї загиблого шахтаря.
Разом з посвідченням видається вкладка, що містить перелік
пільг та компенсацій згідно з Гірничим законом України
( 1127-14 ), Законами України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), "Про
підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) та іншими
нормативно-правовими актами, які надають право членам сім'ї
загиблого шахтаря на отримання відповідних соціальних гарантій.
Бланки вкладки, а також довідки, зазначеної у пункті 6 цього
Порядку, виготовляються і заповнюються Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань (далі - Фонд). Форма бланка вкладки визначається
Фондом. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
5. Підставою для видачі посвідчення є:
1) заява особи, яка є членом сім'ї загиблого шахтаря;
2) копія її паспорта;
3) акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за
формою Н-1;
4) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку
(аварії), що стався, за формою Н-5 (якщо такий складено);
5) копія свідоцтва про смерть потерпілого, завірена
працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі
оригіналу або іншого документа в установленому законодавством
порядку;
6) копія свідоцтва про шлюб, завірена працівником робочого
органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або іншого
документа в установленому законодавством порядку;
7) копія свідоцтва про народження дитини, завірена
працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі
оригіналу або іншого документа в установленому законодавством
порядку;
8) довідка навчального закладу про навчання члена сім'ї
загиблого шахтаря (віком до 23-х років) - щороку;
9) довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її
відсутності - виконавчого органу ради про склад сім'ї загиблого, у
тому числі про осіб, що перебували на його утриманні.
6. Посвідчення видається робочим органом виконавчої дирекції
Фонду за місцем проживання члена сім'ї загиблого шахтаря.
Одержувач посвідчення розписується у відповідному обліковому
документі.
Посвідчення дитини загиблого шахтаря віком від 8 до 16 років
видається матері (іншому дорослому члену сім'ї загиблого,
опікунові). Дитині, що не досягла 8-річного віку, передбачені
законодавством пільги надаються на підставі довідки, яка видається
матері (іншому дорослому члену сім'ї загиблого шахтаря,
опікунові). Форма довідки затверджується Фондом.
Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря видається за
місцем їх проживання незалежно від того, проживали вони разом із
загиблим чи окремо і перебували на його утриманні чи ні. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

8. Рядки посвідчення "ким видано", "прізвище, ім'я, по
батькові" заповнюються без скорочення. Дата видачі позначається
цифрами та словами. Записи у посвідченні завіряються підписом
керівника органу, що видав посвідчення. Підпис керівника, а також
особистий підпис і фотокартка члена сім'ї загиблого шахтаря
скріплюються гербовою печаткою. У посвідченні найменування органу,
що його видав, зазначається без скорочення.
9. У разі виникнення обставин, за яких згідно із статтею 33
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) і
частиною третьою статті 6 Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) окремі члени сім'ї
загиблого шахтаря втратили право на отримання страхових виплат,
відповідних пільг та компенсацій (досягнення дитиною 23-річного
віку, зняття на підставі рішення медичного закладу інвалідності
тощо), вкладка повертається до органу, що її видав. При цьому
посвідчення, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого шахтаря,
не вилучається.
Вкладка, не повернута протягом місяця з моменту виникнення
зазначених обставин, вважається недійсною.
Посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря та дитини загиблого
шахтаря, що були вилучені, повертаються робочими органами Фонду їх
власникам з дотриманням вимог цього пункту. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
10. У разі коли посвідчення, вкладка до нього, довідка для
дітей, що не досягли 8-річного віку, стали непридатними або
втрачені, за заявою члена сім'ї загиблого шахтаря видаються їх
дублікати відповідно до цього Порядку. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
11. Посвідчення, вкладка до нього, довідка для дітей, що не
досягли 8-річного віку, та їх дублікати видаються безоплатно. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 6
ЗРАЗОК
посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

Лицьовий бік
----------------------------------------------------------------- | | | | | УКРАЇНА | | | П О С В І Д Ч Е Н Н Я | | | члена сім'ї загиблого | | | шахтаря | | | | -----------------------------------------------------------------
Внутрішній бік
------------------------------------------------------------------ | _______________________________ |Пред'явник цього | | (ким видано) |посвідчення має право на | | _______________________________ |пільги, зазначені у вкладці| | |до нього, встановлені | | |законодавством для членів | | ПОСВІДЧЕННЯ серія__N______ |сімей загиблих шахтарів | | ________________________________ | | | (прізвище члена сім'ї | | | загиблого шахтаря - дружини | | |(чоловіка), інших членів сім'ї (крім| | | дітей, що не досягли повноліття, | | | та батьків) | | |------------- | | | |Ім'я__________________ |ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ | | Фотокартка | |ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ | | 3 x 4 см |По батькові___________ | | | | |Дата видачі __ ____ 200_р. | |------------- | | | | | |М.П. |М.П. | |Особистий підпис _______________ |_______________________ | | |(підпис керівника органу) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2009-п ) від 26.08.2009 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 6
ЗРАЗОК
посвідчення дитини загиблого шахтаря

Лицьовий бік
----------------------------------------------------------------- | | | | | УКРАЇНА | | | П О С В І Д Ч Е Н Н Я | | | дитини загиблого шахтаря | | | | -----------------------------------------------------------------
Внутрішній бік
------------------------------------------------------------------ | _______________________________ |Пред'явник цього | | (ким видано) |посвідчення має право на | | _______________________________ |пільги, зазначені у вкладці| | |до нього, встановлені | | |законодавством для дітей | | ПОСВІДЧЕННЯ серія__N______ |загиблих шахтарів | | ________________________________ | | |(прізвище дитини загиблого шахтаря) | | | | | |------------- | | | | __________________ |ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ | | Фотокартка | (ім'я) |ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО | | 3 x 4 см | __________________ |НАСТАННЯ ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ | | | (по батькові) | | |------------- | | | | | |Підпис матері (іншого дорослого | | |члена сім'ї, опікуна) _____________ | | |Серія номер свідоцтва про | | |народження ________________________ |Дата видачі __ ____ 200_р. | | (ким і коли видано) | | |___________________________________ | | | | | |М.П. |М.П. | | | _______________________ | | | (підпис керівника органу) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2009-п ) від 26.08.2009 }

Додаток 2-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 6
ЗРАЗОК
посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря

Лицьовий бік ------------------------------------------------------------------ | | УКРАЇНА | | | П О С В І Д Ч Е Н Н Я | | | батька (матері) | | | загиблого шахтаря | ------------------------------------------------------------------
Внутрішній бік
------------------------------------------------------------------ | _______________________________ |Пред'явник цього посвідчення| | (ким видано) |має право на пільги, зазначені| | _______________________________ |у вкладці до нього,| | |встановлені законодавством для| | ПОСВІДЧЕННЯ |батьків загиблих шахтарів | | серія ____N ______ | | | _______________________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ | | (прізвище батька (матері) | ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ | | загиблого шахтаря | | |----------- | Дата видачі __ ____ 20_ р. | |Фотокартка| ___________________ | | | 3 x 4 | (ім'я) | | | | ___________________ | | |----------- (по батькові) | | | | | |М.П. |М.П. | | __________________ | _________________________ | | (особистий підпис) | (підпис керівника органу) | ------------------------------------------------------------------
{ Постанову доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2009-п ) від 26.08.2009 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2008 р. N 6
ОПИС
посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

1. Посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря являє собою
книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі -
"УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "члена сім'ї
загиблого шахтаря".
На лівому внутрішньому боці угорі двома рядками зазначається
найменування органу, що видав посвідчення. Нижче - напис:
"ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N____".
Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова:
"Прізвище", "Ім'я", "По батькові", які заповнюються згідно з
даними про члена сім'ї загиблого шахтаря - дружини (чоловіка) та
інших членів сім'ї (крім дітей, що не досягли повноліття, та
батьків). { Абзац четвертий пункту 1 додатку 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
У нижній лівій частині вклеюється фотокартка власника
посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів. Фотокартка і особистий
підпис власника скріплюються гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис
такого змісту: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги,
зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для
членів сімей загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ
НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі __ _____ 200_р.".
{ Абзац шостий пункту 1 додатку 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 917 ( 917-2009-п ) від 26.08.2009 }
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, що видав посвідчення.
2. Посвідчення дитини загиблого шахтаря являє собою
книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі -
"УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "дитини загиблого
шахтаря".
На лівому внутрішньому боці угорі двома рядками зазначається
найменування органу, що видав посвідчення. Нижче напис:
"ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N____".
Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова:
"Прізвище", "Ім'я", "По батькові", які заповнюються згідно з
даними про власника посвідчення. Нижче - "Підпис матері (іншого
дорослого члена сім'ї, опікуна)", "Серія і номер свідоцтва про
народження" із зазначенням "ким і коли видано".
У нижній лівій частині вклеюється фотокартка дитини розміром
30 х 40 міліметрів. Фотокартка дитини і підпис матері (іншого
дорослого члена сім'ї, опікуна) скріплюються гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис
такого змісту: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги,
зазначені у довідці до нього, встановлені законодавством для дітей
загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО НАСТАННЯ ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ", нижче - "Дата
видачі __ ________ 200__р.". { Абзац шостий пункту 2 додатку 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 917 ( 917-2009-п ) від
26.08.2009 }
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, що видав посвідчення.
3. Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря є
книжечкою-розгорткою розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.
На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі -
"УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "батька (матері)
загиблого шахтаря".
На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками
зазначається найменування органу, що видав посвідчення. Нижче -
напис: "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ____".
Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова:
"прізвище батька (матері) загиблого шахтаря", "ім'я", "по
батькові", які заповнюються згідно з даними про батька (матір)
загиблого шахтаря.
У нижній лівій частині вклеюється фотокартка власника
посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів. Унизу ставиться його
особистий підпис. Фотокартка та особистий підпис скріплюються
гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано
напис: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги,
зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для
батьків загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА
ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі __ ______ 20__ р.".
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, що видав посвідчення. { Додаток 3 доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 917
( 917-2009-п ) від 26.08.2009 }вгору