Документ 6-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.01.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2004 р. N 6
Київ
Про внесення змін до Типового положення про
пункт тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Типового положення про пункт тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1110 ( 1110-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1549, N 37, ст. 1981), такі
зміни:
пункт 2 доповнити словами "якщо будівлі і споруди пункту не
належать до сфери управління спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у справах міграції";
у пунктах 19 і 20 слова "Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська
держадміністрація" в усіх відмінках замінити словами "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах
міграції" у відповідному відмінку;
абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
"директор пункту призначається на посаду та звільняється з
посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у справах міграції за погодженням з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією";
у пункті 25 слова "а також в межах своєї компетенції Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору