Документ 599/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2015, підстава - 264/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 26 лютого 1998 року N 153

Внести до Указу Президента України від 26 лютого 1998 року
N 153 ( 153/98 ) "Про дипломатичний та службовий паспорти України"
(зі змінами, внесеними Указами від 14 квітня 1998 року N 296
( 296/98 ), від 18 травня 1998 року N 481 ( 481/98 ), від 14 липня
2000 року N 894 ( 894/2000 ) та від 3 липня 2001 року N 481
( 481/2001 ) такі зміни:
1) у Положенні про дипломатичний паспорт України:
а) доповнити пункт 5 після абзацу п'ятого новим абзацом
такого змісту:
"Постійним представникам України при міжнародних
організаціях".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
б) у пункті 7:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Головам вищих спеціалізованих судів України";
доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом
такого змісту:
"Державному секретареві Кабінету Міністрів України".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третій
вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим;
абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"дипломатичним працівникам, крім осіб, зазначених у пунктах 5
і 8 цього Положення";
в) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:
"особам, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і
Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника
першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого
класу";
г) пункт 10 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особи, яким видано дипломатичні паспорти України відповідно
до цього пункту, зобов'язані повернути дипломатичні паспорти
України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний
строк від дня повернення в Україну";
2) у Положенні про службовий паспорт України:
а) абзаци п'ятий та сьомий пункту 5 викласти в такій
редакції:
"першим заступникам, заступникам голів, суддям вищих
спеціалізованих судів України";
"адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби";
б) в абзаці першому пункту 6 слова "зазначених в абзацах
восьмому та дев'ятому" замінити словами "зазначених в абзацах
сьомому та восьмому".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 липня 2002 року
N 599/2002вгору