Документ 599-IV, перша редакція — Прийняття від 06.03.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 22
Бюджетного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.161 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 частини першої статті 22 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 37-38, ст. 189) після слів "або входять до складу Кабінету
Міністрів України" доповнити словами "а також Національна академія
наук України, Українська академія аграрних наук, Академія медичних
наук України, Академія педагогічних наук України, Академія
правових наук України, Академія мистецтв України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 599-IVвгору