Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 29.08.2018598-р
Документ 598-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 серпня 2018 р. № 598-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні, що додається.

2. Пункт 57 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615, виключити.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 598-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні

Зміст заходу

Зміст завдання

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1. Створення єдиної комплексної законодавчої та організаційної основи саморегулювання

1) проведення консультацій із заінтересованими суб’єктами господарської та/або професійної діяльності

III квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

2) розроблення в установленому законодавством порядку проекту Закону щодо саморегулювання в Україні (далі - Закон)

III-IV квартали 2018 р.

Мінекономрозвитку, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Антимонопольний комітет (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), НКРЗІ (за згодою), НКРЕКП (за згодою), саморегулівні організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)


3) внесення проекту Закону на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2018 р. - I квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Антимонопольний комітет (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), НКРЗІ (за згодою), НКРЕКП (за згодою), саморегулівні організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)


4) супроводження проекту Закону у Верховній Раді України

до прийняття проекту Закону

Мінекономрозвитку

2. Створення засад саморегулювання та делегування окремих регуляторних функцій держави саморегулівним організаціям

1) проведення аналізу законодавства, яким регулюються певні сфери господарської або професійної діяльності, щодо можливості запровадження саморегулювання та делегування окремих функцій держави з регулювання господарської та/або професійної діяльності саморегулівним організаціям

протягом трьох місяців після прийняття Закону

Мінекономрозвитку, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Антимонопольний комітет (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), НКРЗІ (за згодою), НКРЕКП (за згодою), саморегулівні організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)

2) розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження саморегулювання та делегування окремих функцій держави регулювання господарської або професійної діяльності саморегулівним організаціям

протягом шести місяців після прийняття Закону

заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), НКРЗІ (за згодою), НКРЕКП (за згодою), саморегулівні організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)

3. Підвищення рівня інституційної спроможності саморегулювання

1) проведення консультацій з представниками громадських об’єднань, господарських асоціацій, інших об’єднань бізнесу та професійних об’єднань

протягом дев’яти місяців після прийняття Закону

Мінекономрозвитку, центральні органи виконавчої влади (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою), НКРЗІ (за згодою), НКРЕКП (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)


2) проведення семінарів, тренінгів з підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарської та/або професійної діяльності, державних службовців, споживачів щодо засад та процедур саморегулювання

протягом дев’яти місяців після прийняття Закону

Мінекономрозвитку
вгору