Документ 598-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. № 598
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1022

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 “Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 165) і розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1022 “Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2014 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 68) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. № 598

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1022

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52:

1) у постанові:

назву постанови після слів “яких невідоме” доповнити словами “, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи”;

вступну частину викласти у такій редакції:

“Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України, частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України та частини першої статті 297-5 Кримінального процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:”;

у пункті 1:

абзац перший після слів “яких невідоме” доповнити словами “, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи”;

абзац другий виключити;

пункт 2 виключити;

2) у Порядку визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, затвердженому зазначеною постановою:

назву після слів “яких невідоме” доповнити словами “, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи”;

пункт 1 після слів “(далі - оголошення про виклик до суду)” доповнити словами “, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи”;

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи публікуються в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.”;

пункти 3 і 5 після слів “до суду” доповнити словами “і повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, передбачені у пункті 2 цього Порядку”;

у тексті Порядку слова “Державна судова адміністрація” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство юстиції” у відповідному відмінку.

2. Назву і пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1022 після слів “місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме” доповнити словами “, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи”.вгору