Документ 598-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. № 598
Київ

Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1229, № 41, ст. 1576), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. № 598

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в банках, які звернулися до головного розпорядника коштів державного бюджету та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з метою участі у кредитуванні позичальників відповідно до цього Порядку.”.

2. В абзаці першому пункту 4:

перше речення після слів “цього Порядку” доповнити словами “(крім індивідуальних житлових будинків, замовниками будівництва яких є позичальники)”;

у другому реченні слова “для придбання” замінити словами “на будівництво (реконструкцію) чи придбання”.

3. У пункті 5:

абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: “Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку;”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім’ї, на якого розраховується відповідно до пункту 7 цього Порядку часткова компенсація процентів та який проживатиме разом з позичальником. Позичальник може укладати договори поруки також з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором.”.

4. У пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

“щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого розраховувалася часткова компенсація процентів;”;

абзаци третій і п’ятий виключити.

5. У пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“7. Нормативна площа житла до 1 січня 2013 р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів.”;

абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

“Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.

Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;

абзац дев’ятий після слів “нормативну площу” доповнити словами “та/або розрахункову вартість”.

6. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“документи, які підтверджують, що позичальник є таким, який потребує  поліпшення житлових умов.”.

7. Абзац четвертий пункту 11 виключити.

8. У пункті 13:

в абзаці першому слова “процентних пункти” замінити словом “проценти”;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“Після надання банком розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) розрахунку належних до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації  процентів.

Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.”.вгору