Про службові відрядження в межах України та на територію держав - учасниць СНД
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.1994597
Документ 597-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.1995, підстава - 182-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 1994 р. N 597
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 182 ( 182-95-п ) від 20.03.95 )
Про службові відрядження в межах України та на
територію держав - учасниць СНД
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 808 ( 808-94-п ) від 02.12.94
N 30 ( 30-95-п ) від 17.01.95 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Працівникам за кожний день перебування у відрядженні в
межах України, враховуючи час перебування в дорозі, виплачуються
добові в розмірі 135000 карбованців.
Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи
в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за кожний день
перебування в цій зоні виплачуються добові в розмірі 180000
карбованців.
Витрати на найняття житлового приміщення відшкодовуються
працівникам за умови подання підтвердних документів у розмірі
фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що надаються в
готелях.
У разі відсутності документів, що підтверджують витрати на
найняття житлового приміщення, зазначені витрати можуть
відшкодовуватися відрядженому працівникові в розмірах, визначених
керівником підприємства, установи, організації, але не більше
90000 крб. на добу при перебуванні у столицях України, Автономної
Республіки Крим, обласних центрах і м. Севастополі, 60000 крб. - в
інших містах і районних центрах, 30000 крб. - у решті населених
пунктів. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 808 ( 808-94-п ) від
02.12.94 )
2. Працівникам, відрядженим на територію держав - учасниць
СНД, добові за кожний день перебування у відрядженні, враховуючи
час перебування в дорозі, сплачуються в таких розмірах:
Азербайджан, Вірменія, Грузія і Таджикистан -
10000 російських рублів;
Туркменистан, Узбекистан - 2500 російських рублів;
Білорусь, Киргизстан, Молдова - 4000 російських рублів;
Росія, Казахстан - 7500 російських рублів (райони Крайньої
Півночі і прирівняні до них місцевості, Хабаровський і Приморський
краї, Амурська область - 9000 російських рублів).
Витрати на найняття житлового приміщення (з урахуванням
додаткових послуг, що надаються в готелях) і на проїзд від місця
відрядження до місця постійної роботи відшкодовуються зазначеним
працівникам у російських рублях, витрати на проїзд від місця
постійної роботи до місця відрядження - в карбованцях у розмірі
фактичних витрат згідно з поданими підтверджуючими документами.
У разі відсутності документів, що підтверджують витрати на
найняття житлового приміщення, вони можуть відшкодовуватися
працівникові у розмірах, визначених керівником підприємства,
установи, організації, але не більше 1 600 російських рублів на
добу, при перебуванні у столицях держав - учасниць СНД і
автономних республік, обласних центрах, 1 200 російських рублів -
в інших містах і районних центрах, 800 російських рублів - у решті
населених пунктів.
Видача підприємствам, установам і організаціям готівки в
російських рублях для відшкодування працівникам витрат, пов'язаних
з відрядженням, провадиться установами банків України в обмін на
українські карбованці з урахуванням встановленого курсу обміну
валюти.
3. Працівникові, відрядженому в межах України або на
територію держав - учасниць СНД, відшкодовується плата за
бронювання місця в готелі в розмірі 50 відсотків вартості місця.
4. У разі відрядження працівника терміном на один день або в
таку місцевість, звідки відряджений має можливість щоденно
повертатися до місця постійного проживання, добові сплачуються у
половинному розмірі норм, встановлених для відряджених у межах
України та на територію держав - учасниць СНД.
5. Витрати на проїзд до місця відрядження і назад
відшкодовуються працівникові, відрядженому у межах України та на
територію держав - учасниць СНД, у розмірі вартості проїзду
повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом
загального користування (крім таксі), включаючи страхові платежі з
обов'язкового особистого страхування пасажирів на транспорті,
оплату послуг, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і
користуванням постільними речами в поїздах.
Витрати на проїзд відрядженого працівника в м'якому вагоні, в
каютах, що оплачуються за 1-4 групою тарифних ставок на суднах
морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового
флоту, а також повітряним транспортом за квитками 1 класу
відшкодовуються в кожному окремому випадку з дозволу керівника
підприємства, установи, організації згідно з поданими проїзними
документами.
6. Підприємства, установи, організації самостійно
встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і
посадових окладів працівникам, направленим для виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та
працівникам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
провадиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у
розмірах, передбачених колективними договорами (або за погодженням
із замовником). Граничні розміри надбавок (польового забезпечення)
працівникам за день не можуть перевищувати 135000 крб. (розміру
добових, що виплачуються працівникам при службових відрядженнях),
а працівникам, які виконують роботу у зоні відчуження на
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, вахтовим методом, відповідно 180000
карбованців. ( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 808
( 808-94-п ) від 02.12.94 )
Працівникам, направленим для виконання монтажних,
налагоджувальних, ремонтних, будівельних робіт і для виконання
робіт вахтовим методом, незалежно від терміну відрядження витрати
на проїзд до місця відрядження і назад, а також на найняття
житлового приміщення (крім випадків, коли їм надається житло
безплатно) відшкодовуються у порядку, встановленому пунктами
1, 2 і 5 цієї постанови.
7. Відрядження працівника здійснюється з дозволу керівника
підприємства, установи, організації. Термін відрядження
визначається керівником, але не може перевищувати одного місяця.
Термін відрядження працівників, які направляються для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів.
( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 30 ( 30-95-п )
від 17.01.95 )
8. Міністерству фінансів розробити і затвердити інструкцію
про службові відрядження.
9. Порядок і умови відрядження військовослужбовців
визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, Службою безпеки, Державним комітетом у справах
охорони державного кордону, Головним управлінням командуючого
Національною гвардією, Управлінням державної охорони України та
Штабом Цивільної оборони за погодженням з Міністерством фінансів.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 30
( 30-95-п ) від 17.01.95 )
10. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1992 р.
N 212 ( 212-92-п ) "Про службові відрядження" (ЗП України,
1992 р., N 4, ст. 116; 1993 р.; N 11, ст. 249);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р.
N 124 ( 124-93-п ) "Про зміни норм відшкодування витрат по
службових відрядженнях" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 106);
постанову Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р.
N 484 ( 484-93-п ) "Про норми відшкодування витрат по службових
відрядженнях" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 29);
постанову Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1994 р.
N 56 ( 56-94-п ) "Про норми відшкодування витрат по службових
відрядженнях на територію країн СНД" (ЗП України, 1994 р., N 5,
ст. 131).

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вгору