Документ 597а-XII, перша редакція — Прийняття від 26.12.1990
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 5, ст.34 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 199 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) частинами третьою і четвертою такого змісту: "Організація групових дій, спрямованих на самовільний захват
земельної ділянки або будівництво жилого будинку, господарських чи
побутових будівель, а так само безпосередня участь у цих групових
діях, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
до п'яти тисяч карбованців. Дії, зазначені в частині третій цієї статті, якщо вони
завдали значної шкоди державним, кооперативним чи іншим
громадським підприємствам, установам, організаціям або окремим
громадянам, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців".
2. Внести такі зміни і доповнення до
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ):
1) у частині першій статті 111 цифри "197-199" замінити
цифрами і словами "197, 198, частинами 1 і 2 статті 199"; 2) частину другу статті 112 після цифр "194" доповнити
словами і цифрами "частинами 3 і 4 статті 199, статтею".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 597а-XIIвгору