Документ 596/96, поточна редакція — Редакція від 11.05.2000, підстава - 678/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни в системі центральних органів
виконавчої влади України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 890/96 від 27.09.96
N 911/96 від 03.10.96
N 1005/96 від 28.10.96
N 1061/96 від 13.11.96
N 1132/96 від 29.11.96
N 1184/96 від 10.12.96
N 1193/96 від 12.12.96
N 1073/97 від 30.09.97
N 678/2000 від 11.05.2000 )
З метою вдосконалення структури управління економікою та
соціальною сферою п о с т а н о в л я ю:
1. Здійснити такі зміни в системі центральних органів
виконавчої влади України ( 1030б-12 ): а) утворити: Міністерство України у справах сім'ї та молоді - на базі
Міністерства України у справах молоді і спорту, Комітету у справах
неповнолітніх Кабінету Міністрів України ( 1115/95 ), Комітету у
справах жінок, материнства і дитинства при Президентові України
( 287/95 ), що ліквідуються; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій - на базі
Міністерства України у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та Штабу цивільної оборони України,
що ліквідуються; ( На зміну абзацу третього пункту "а" статті 1 утворити
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на базі
Міністерства України у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та Штабу Цивільної оборони України,
що ліквідуються згідно з Указом Президента N 1005/96 від
28.10.96 )
( Абзац четвертий пункту "а" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 1061/96 від 13.11.96 ) Міністерство
інформації України - на базі Міністерства України у справах преси
та інформації ( 689/94 ), Українського національного
інформаційного агентства при Кабінеті Міністрів України
( 361-96-п ), що ліквідуються;
Міністерство України у справах науки і технологій - на базі
Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової
політики ( 697/95 ), Національного агентства морських досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України ( 169/93 ) та Державної
служби України з питань спеціальної інформації та критичних
технологій, що ліквідуються, з підпорядкуванням йому Державного
інноваційного фонду; ( Абзац п'ятий пункту "а" статті 1 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1132/96 від
29.11.96 ) Державний комітет України з питань державних секретів та
технічного захисту інформації - на базі Державного комітету
України з питань державних секретів та Державної служби України з
питань технічного захисту інформації ( 593/92 ), що ліквідуються; Державний комітет України у справах національностей та
міграції, ліквідувавши Міністерство України у справах
національностей та міграції ( 1176/95 ); Державний комітет України з фізичної культури і спорту;
( Пункт "б" статті 1 виключено на підставі Указу Президента
N 911/96 від 03.10.96 )
( Пункт "в" статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1184/96 від 10.12.96 )
г) підпорядкувати:
( Абзац другий пункту "г" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 678/2000 від 11.05.2000 )
Комітет з питань соціального захисту військовослужбовців при
Кабінеті Міністрів України - Міністерству оборони України;
( Абзац четвертий пункту "г" статті 1 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 1073/97 від 30.09.97)
( Останній абзац пункту "г" статті 1 виключено на підставі
Указу Президента N 1193/96 від 12.12.96 )
( На доповнення статті 1 установити, що у частині майнових прав і
обов'язків з питань фізичної культури і спорту Державний комітет
України з фізичної культури і спорту є правонаступником
Міністерства України у справах молоді і спорту згідно з Указом
Президента N 890/96 від 27.09.96 )
2. Кабінету Міністрів України подати у місячний строк: пропозиції про внесення змін до актів Президента України, що
випливають з цього Указу, та привести рішення Кабінету Міністрів
України у відповідність з ним; проекти положень про міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, утворені цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 липня 1996 року
N 596/96вгору