Питання організації виконання Закону України "Про імміграцію"
Указ Президента України від 07.08.2001596/2001
Документ 596/2001, поточна редакція — Редакція від 18.04.2011, підстава - 395/2011, 405/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання організації виконання
Закону України "Про імміграцію"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011
N 405/2011 ( 405/2011 ) від 06.04.2011 }

З метою забезпечення виконання Закону України "Про
імміграцію" ( 2491-14 ) п о с т а н о в л я ю:

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 405/2011 ( 405/2011 ) від 06.04.2011 }

2. Кабінету Міністрів України затвердити у двомісячний строк:
порядок формування квоти імміграції в Україну;
порядок провадження за заявами про надання дозволу на
імміграцію в Україну і поданнями про скасування дозволу на
імміграцію в Україну та виконання прийнятих рішень;
зразок посвідки на постійне проживання в Україні, правила та
порядок її оформлення і видачі, а також порядок видачі посвідки на
постійне проживання в Україні особам, зазначеним у пункті 4
розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про імміграцію".
3. Міністерству праці та соціальної політики України
затвердити у двомісячний строк перелік спеціальностей та вимоги до
кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може
задовольнятися за рахунок імміграції в Україну.
4. Міністерству охорони здоров'я України затвердити у
двомісячний строк перелік інфекційних хвороб, захворювання на які
є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну.
5. Міністерству закордонних справ України разом з
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції
України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом у
справах охорони державного кордону України вивчити питання щодо
вступу України до Міжнародної організації з міграції та внести до
1 жовтня 2001 року відповідні пропозиції.

{ Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 серпня 2001 року
N 596/2001вгору