Документ 596-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2016, підстава - 1173-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2012 р. № 596
Київ

Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1173 від 16.12.2015}

Відповідно до статті 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій), що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. № 596

ПОРЯДОК
видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) (далі - підтвердження).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

2. Підтвердження є документом, що засвідчує достовірність інформації, поданої судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування (далі - судновласник), шляхом присвоєння йому порядкового номера і видається:

Держрибагентством - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у водах за межами юрисдикції України;

територіальними органами Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) підтвердження здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

3. Судновласник або уповноважена ним особа для одержання підтвердження подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

назва документа дозвільного характеру;

вид діяльності згідно з КВЕД;

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}

4. У разі коли вилучені водні біоресурси або перероблені продукти вилову призначені для внутрішньоторговельних операцій, документи про їх вилучення, перероблення та інформація про транспортування вантажу (транспортні деталі) подаються українською мовою; зовнішньоторговельних операцій - англійською мовою.

5. Строк видачі підтвердження або надсилання судновласникові повідомлення про відмову становить 10 днів з дати надходження запиту.

Видача підтвердження здійснюється на безоплатній основі.

Строк дії підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

6. Підставою для відмови у видачі підтвердження є:

подання судновласником документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі;

виявлення в документах, поданих судновласником, недостовірних відомостей.

7. Підставою для анулювання підтвердження є:

звернення судновласника із заявою про анулювання підтвердження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

виявлення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

8. Підставою для видачі дубліката підтвердження є його втрата або пошкодження.

У разі втрати підтвердження судновласник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати настання такої підстави подати Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про видачу дубліката підтвердження.

У разі коли бланк підтвердження непридатний для використання внаслідок його пошкодження, судновласник подає Держрибагентству або державному адміністраторові (залежно від того, ким було видане підтвердження) заяву про видачу дубліката підтвердження та непридатне для використання підтвердження.

Строк дії дубліката підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

Судновласник, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката підтвердження, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством або державним адміністратором.

Держрибагентство, його територіальний орган зобов'язані протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката підтвердження видати такий дублікат відповідно заявникові або державному адміністраторові.

Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката підтвердження приймає рішення про визнання недійсним підтвердження, що було втрачене або пошкоджене, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Видача дубліката підтвердження здійснюється на безоплатній основі.

9. Підставами для переоформлення підтвердження є:

зміна найменування судновласника - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження судновласника.

У разі виникнення підстав для переоформлення підтвердження судновласник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати настання таких підстав подати Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про переоформлення підтвердження разом з підтвердженням, що підлягає переоформленню.

Держрибагентство або державний адміністратор зобов'язані протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення підтвердження та документів, що додаються до неї, видати переоформлене на новому бланку підтвердження з урахуванням змін, зазначених у заяві, якщо інше не встановлено законом.

Одночасно з переоформленим на новому бланку підтвердженням дозвільний орган на вимогу судновласника безоплатно видає засвідчену ним копію такого підтвердження.

У разі переоформлення підтвердження Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дати переоформлення підтвердження приймає рішення про визнання недійсним підтвердження, що було переоформлене, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії переоформленого підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних або внутрішньоторговельних операцій з конкретним вантажем та видами водних біоресурсів.

Переоформлення підтвердження здійснюється на безоплатній основі. Непереоформлене в установлений строк підтвердження є недійсним.вгору