Документ 596-XII, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про відповідальність за порушення порядку
користування картками споживача на право
придбання товарів та іншими офіційними документами

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 3, ст. 13 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 }

 
     Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. У зв'язку з введенням порядку реалізації громадянам товарів за картками споживача з купонами і з метою встановлення відповідальності за порушення цього порядку в період його дії:
     1. Встановити, що викрадення, а так само збут або скуповування бланків карток споживача з купонами чи бланків інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, тягнуть за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до одного року, або виправних робіт на той же строк, або штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.
     Викрадення карток споживача з купонами, купонів чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до однієї тисячі карбованців.
     Дії, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої.
 
     2. Підробка карток споживача з купонами чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, а так само збут зазначених документів або використання завідомо підробленого такого документа - караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.
     Ті ж дії, вчинені повторно, - караються позбавленням волі на строк до чотирьох років з конфіскацією майна або без такої.
 
     3. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання карток споживача з купонами чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією зазначених документів.
 
     4. Порушення працівником підприємства, установи, організації встановленого порядку реалізації товарів за картками споживача з купонами або іншими документами на право придбання товарів тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до п'ятисот карбованців.
 
     Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке порушення, а так само купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання карток споживача з купонами, купонів або інших документів на право придбання товарів, вчинені працівником підприємства (організації) державної торгівлі чи споживчої кооперації, при відсутності ознак іншого більш тяжкого злочину - караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців з позбавленням права займати певні посади на підприємствах, в установах, організаціях на строк до трьох років.
 
     5. Попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтями 1, 2 і частиною другою статті 4 цього Указу, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
 
     6. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 3 і частиною першою статті 4 цього Указу, розглядаються протягом семи днів народними суддями районних (міських) народних судів на підставі протоколів, складених уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ, державної інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі Української РСР, членами інспекції робітничого контролю профспілок.
 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }
 
     III. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини, передбачені статтею 193-1 Кримінального кодексу Української РСР ( 2002-05 ), провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
 
     У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "193" доповнити цифрами "193-1".
 
     IV. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування його в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 596-XIIвгору