Документ 595/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 6 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст.43; 1996 р., N 5, ст.18) такі зміни:
1. У статті 1:
після абзацу третього доповнити статтю новим абзацом
четвертим такого змісту:
"громадське телерадіомовлення - система позабюджетного
неприбуткового загальнонаціонального, регіонального або місцевого
телерадіомовлення, що створюється засновниками - юридичними та/або
фізичними особами".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий вважати
відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим;
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"суспільне телерадіомовлення - система неприбуткового єдиного
загальнонаціонального телебачення і радіомовлення, що має єдину
програмну концепцію, створюється та діє згідно із Законом України
"Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення"
( 485/97-ВР ).
2. Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Структура національного телебачення і
радіомовлення України
Структуру національного телебачення і радіомовлення України
складають державні, недержавні (приватні) та громадські
телерадіоорганізації, засновані юридичними та/або фізичними
особами відповідно до чинного законодавства України, а також
система Суспільного телебачення і радіомовлення".
3. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"Державні телерадіоорганізації поряд із Суспільним
телебаченням і радіомовленням становлять основу національного
телебачення і радіомовлення України. Вони утримуються на кошти
державного бюджету і забезпечують телерадіотрансляцію на всю
територію чи відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію".
4. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
"Для суспільного мовлення виділяється один із
загальнонаціональних теле- та радіоканалів. Рішення про заснування
телерадіоорганізацій Суспільного телебачення і радіомовлення
приймається Верховною Радою України. Суспільне телебачення і
радіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право
користування загальнонаціональними теле- та радіоканалами. Статус
і діяльність системи Суспільного телебачення і радіомовлення
визначаються окремим законом".
5. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"Державні телерадіоорганізації, телерадіоорганізації системи
Суспільного телебачення і радіомовлення забезпечують відповідно на
загальнодержавному чи місцевому рівнях однакові можливості для
ведення передвиборної агітації шляхом безкоштовного надання
однакового за обсягом і рівноцінного ефірного часу".
6. Статтю 30 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення
забороняється, за винятком спеціально означених у програмі
комерційних презентацій, обсяг трансляції яких не може
перевищувати трьох відсотків мовлення на добу".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
7. Статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Фінансування системи Суспільного телебачення і радіомовлення
здійснюється відповідно до Закону України "Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 жовтня 1997 року
N 595/97-ВРвгору