Документ 594-94-п, поточна редакція — Редакція від 12.12.2002, підстава - 1872-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 1994 р. N 594
Київ
Про передачу майна, яке перебуває у
загальнодержавній власності, до власності
Республіки Крим
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1872 ( 1872-2002-п ) від 12.12.2002 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти пропозиції Верховної Ради Криму, погоджені з
міністерствами та іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України
органами державної виконавчої влади, на які покладено функції з
управління загальнодержавним майном, про передачу до власності
Республіки Крим майна, яке перебуває у загальнодержавній
власності, згідно з переліком, що додається. Міністерствам і відомствам здійснити у місячний термін
передачу зазначеного майна у порядку, передбаченому постановою
Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п ) "Про
порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст.43), з наступним
повідомленням про це органів державної статистики, податкових та
фінансових органів.
3. Установити, що підприємства й організації, майно яких
передається у власність Республіки Крим згідно з затвердженим цією
постановою переліком, зберігають у 1994 році відносини з бюджетом,
що були на момент передачі цього майна.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 1994 р. N 594
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, що передається
у власність Республіки Крим
Промисловість
Азовський лікеро-горілчаний завод Держхарчопрому.
Сімферопольський завод побутової хімії Мінпрому.
Сімферопольське відділення Центрального
проектно-конструкторського технологічного бюро, м.Сімферополь, що
входить до складу корпорації "Укрбудматеріали".
Поліграфічні підприємства, видавництва "Таврида" і "Таврія",
книготорговельна мережа Держкомвидаву.
Підприємства та організації Мінмашпрому
Електромашинобудівний завод фірми "Селма", м.Сімферополь.
Державний науково-дослідний інститут авіатехніки, м.Феодосія.
Завод "Гідроприлад", м.Феодосія. Підприємство "Парус", м.Ялта.
Сільське господарство
Організації, підприємства та установи сільського господарства
Мінсільгосппроду, за винятком зазначених у додатку до переліку.
Підприємства і організації Держводгоспу;
Джанкойський ремонтно-механічний завод; Проектно-вишукувальний інститут "Кримводгосп".
( Абзац п'ятий виключено на підставі Постанови КМ N 1872
( 1872-2002-п ) від 12.12.2002 )
( Абзац шостий виключено на підставі Постанови КМ N 1872
( 1872-2002-п ) від 12.12.2002 )
Будівництво
Філія інституту "КримНДІпроект" Держкоммістобудування,
м.Ялта.
Торгівля
Кримське державне міжобласне підприємство по торговельному
посередництву "Міжоблпосередторг"; Кримська оптова база
"Укроптгоспторг", м.Сімферополь; Кримська база
"Укропттекстильторг".
Житлово-комунальне господарство
Водопровідно-каналізаційне господарство
Майновий комплекс підприємств, об'єкти виробничих об'єднань і
управлінь водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі
міжрайонні водопроводи з магістральними водоводами, що
обслуговують кілька населених пунктів Республіки Крим (крім
водопроводів промислових підприємств).
Ремонтно-будівельні, автотранспортні та інші підприємства та
організації, що обслуговують або пов'язані з організацією
виробничої діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства.
Теплове господарство
Майновий комплекс підприємств та об'єкти виробничих об'єднань
теплового господарства (підприємства теплових мереж, котельні,
бойлерні тощо), ремонтно-будівельні, автотранспортні та інші
підприємства й організації, що обслуговують або пов'язані з
організацією виробничої діяльності підприємств теплового
господарства.
Шляхове господарство
Виробничі бази, управління виробничо-технологічної
комплектації, підсобні, автотранспортні та інші підприємства, що
обслуговують або пов'язані з виробничою діяльністю організацій
шляхового господарства в містах та інших населених пунктах.
Багатогалузеві підприємства житлово-комунального
господарства
Комбінати комунальних підприємств, багатогалузеві виробничі
об'єднання та виробничі управління комунального і
житлово-комунального господарства з виробничим і майновим
комплексом.
Міський електротранспорт
Майновий комплекс трамвайних, тролейбусних і
трамвайно-тролейбусних виробничих управлінь, включаючи депо,
лінійні та інші служби, що входять до їх складу.
Ремонтно-будівельні, автотранспортні та інші підприємства, що
обслуговують або пов'язані з організацією виробничої діяльності
підприємств міськелектротранспорту.
Комунальні автотранспортні підприємства
Автотранспортні підприємства, автоколони, гаражі, заправні
станції тощо.
Виробничі бази, ремонтні майстерні та інші підприємства
пов'язані з обслуговуванням і експлуатацією автотранспортних
підприємств.
Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення з
майновим комплексом. Ремонтно-будівельні дільниці, майстерні та інші підприємства,
що обслуговують підприємства електричних мереж зовнішнього
освітлення.
Ритуальне обслуговування
Кладовища, спецкомбінати підприємств комунально-побутового
обслуговування, автотранспортні та інші підприємства з надання
ритуальних послуг і виготовлення ритуальної атрибутики.
Зелене господарство
Підприємства та організації зеленого господарства: трести,
контори зеленого господарства, радгоспи, лісопаркові господарства,
управління, дільниці, підрядні спеціалізовані організації зеленого
будівництва та комплексного благоустрою (крім підприємств і
організацій відомчого підпорядкування).
Торговельні контори продажу квітів, автотранспортні та інші
підприємства, що обслуговують або пов'язані з організацією
виробничої діяльності підприємств зеленого господарства.
Інші підприємства й організації
Навчально-курсові комбінати, машинолічильні станції,
комбінати благоустрою з майновим комплексом.
Інститут "Кримкомунпроект", м.Сімферополь.
Кримська філія інституту "Укрпроектреконструкція".
Організації технічної інвентаризації
Бюро технічної інвентаризації.
Охорона здоров'я та соціальне забезпечення
Багатопрофільні та спеціалізовані лікарні для дорослих і
дітей (включаючи незавершену будівництвом дитячу багатопрофільну
лікарню, м.Ялта), пологові будинки, госпіталі для інвалідів,
диспансери, поліклініки, санаторії: "Ластівка" (м.Ялта), "Гірська
здравниця" (с.Високогірне), "Крим", "Здоров'я" (м.Алупка), "Голуба
затока" (м.Сімеїз), "Чайка" (м.Євпаторія), дитячий санаторій
"Керч" (м.Керч), станції переливання крові, станції швидкої та
невідкладної медичної допомоги, будинки дитини, дезинфекційні
станції, бюро судово-медичної експертизи та патологоанатомічні
бюро, аптечні склади, магазини аптечні та оптики,
будинки-інтернати для дітей, престарілих, інвалідів та психічно
хворих, бальнео- і грязелікарні, молочні кухні, лікарняні
амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, медичні бібліотеки,
медичні училища (крім училища при Кримському медінституті), кущова
пральня, інші підприємства та установи (крім Сімферопольського
заводу протезно-ортопедичних виробів та тих, що перебувають у
відомчому підпорядкуванні).
Український науково-дослідний інститут дитячої курортології
та фізіотерапії МОЗ.
Фізична культура і спорт
Фізкультурно-оздоровчі комплекси, об'єднання "Фізкультура і
здоров'я", стадіони, палаци спорту, спортивні зали, басейни,
стрілецькі тири, комплексні спортивні майданчики, трампліни та
гірськолижні траси, велотреки, вело- і мотодроми,
навчально-тренувальні бази, дитячо-юнацькі та спеціалізовані
спортивні школи (крім Кримського училища олімпійського резерву);
школи вищої спортивної майстерності, інші фізкультурно-спортивні
об'єкти (крім тих, що перебувають у відомчому підпорядкуванні).
Народна освіта
Дошкільні виховні та позашкільні навчально-виховні заклади,
профтехучилища, загальноосвітні навчально-виховні заклади,
педагогічні училища, школи-інтернати, школа-інтернат санаторного
типу, м.Євпаторія, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,
будинки вчителя, методичні кабінети, фільмотеки, підрозділи з
господарського обслуговування установ і закладів народної освіти
(крім тих, що перебувають у відомчому підпорядкуванні); Центр
проблем освіти, м.Сімферополь; Кримський республіканський інститут
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів освіти,
м.Сімферополь; магазин навчально-наочного приладдя, м.Сімферополь;
реабілітаційний центр для дітей-сиріт, м.Сімферополь; база
відпочинку "Вчитель", м.Ялта.
Культура
Організації кіновідеопрокату, концертні організації, театри,
музеї, бібліотеки, центри народної творчості, культури, дозвілля,
будинки і палаци культури, клуби, парки культури та відпочинку,
зоопарки, атракціонні містечка, культурно-освітні училища, училища
та школи мистецтв, заклади підвищення кваліфікації працівників
культури, культурно-спортивні та соціально-культурні комплекси,
ремонтно-виробничі комбінати, інші місцеві підприємства,
об'єднання, організації та установи (крім тих, що перебувають у
відомчому підпорядкуванні).
Інші підприємства та організації
Кримський міжгалузевий центр науково-технічної інформації та
пропаганди, м.Сімферополь.
Додаток
до Переліку загальнодержавного майна,
що передається у власність Республіки Крим

Підприємства й організації
Мінсільгосппроду, майнові комплекси яких
залишаються у загальнодержавній власності
Інспектура по випробуванню та охороні сортів рослин,
м.Сімферополь Кримська зональна нормативно-дослідна станція по праці,
м.Сімферополь Кримський сільськогосподарський інститут імені Калініна,
м.Сімферополь Навчально-дослідне господарство "Комунар", м.Сімферополь Бахчисарайський будівельний технікум, м.Бахчисарай Кримський технікум меліорації і механізації сільського
господарства, смт Совєтське Прибережний радгосп-технікум, Сакський район Кримська школа управління сільським господарством, Сакський
район Сімферопольський завод "Сизакор" Прикордонна державна інспекція по карантину рослин,
м.Сімферополь Радгосп-технікум Кримської дослідної станції садівництва
Українське державне об'єднання
"Укрсортнасіннєовоч"
Кримське об'єднання "Сортнасіннєовоч", м.Сімферополь
Джанкойське відділення "Сортнасіннєовоч", м.Джанкой
Євпаторійське відділення "Сортнасіннєовоч", м.Євпаторія
Насінницькі радгоспи
імені Кірова Первомайський район
"Красноперекопський", Красноперекопський район
"Феодосійський", Совєтський район
Українська державно-кооперативна асоціація
по садівництву, виноградарству та виноробній
промисловості "Укрсадвинпром"
Комбінат "Кримрадгоспвинпром", м.Сімферополь
Експеримантально-показове господарство "Мир",
Красногвардійський район
Радгосп-плодорозсадник "Нижньогірський", смт Нижньогірський
Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", м.Ялта
Ялтинський головний винзавод "Масандра", м.Ялта
Радгосп-завод "Лівадія", м.Ялта
Радгосп-завод "Гурзуф", м.Ялта
Радгосп-завод "Таврида", м.Алушта
Радгосп-завод "Алушта"
Радгосп-завод "Малоріченський", м.Алушта
Радгосп-завод "Привітний", Судацький район
Радгосп-завод "Веселівський", Судацький район
Радгосп-завод "Судак", м.Судак
Радгосп-завод "Морський", м.Судак
Завод шампанських вин "Новий світ", Судацький район
Інститут "Укрдіпросад", м.Сімферополь
Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект", м.Сімферополь
Євпаторійський дослідно-механічний завод
Виробничо-наукове об'єднання птахівничої
промисловості "Укрптахопром"
Держплемптахозавод імені Фрунзе, Сакський район
Держплемптахозавод "Кримський", Сакський район
Національне об'єднання по племінній справі
в тваринництві "Укрплемоб'єднання"
Кримське племоб'єднання, м.Сімферополь
Джанкойське племпідприємство, м.Джанкой
Євпаторійське племпідприємство, м.Євпаторія
Нижньогірське племпідприємство, смт Нижньогірський
Приморське племпідприємство, Ленінський район
Держплемзавод "Славне", Роздольненський район
Держплемзавод імені Тимирязєва, Джанкойський район
Головне управління по хлібопродуктах
Кримське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
Азовське хлібоприймальне підприємство Бахчисарайське хлібоприймальне підприємство Воїнський комбінат хлібопродуктів Джанкойський елеватор Євпаторійський комбінат хлібопродуктів Керченський комбінат хлібопродуктів Дирекція по будівництву навчального комбінату Нижньогірський елеватор Октябрський комбінат хлібопродуктів Сакське хлібоприймальне підприємство Сімферопольський комбінат хлібопродуктів Совєтський комбінат хлібопродуктів Урожайненський комбінат хлібопродуктів Стерегущенське хлібоприймальне підприємство Феодосійське хлібоприймальне підприємство Кримська експедиція по захисту хлібопродуктів Сімферопольська інформаційно-обчислювальна станція Ленінське хлібоприймальне підприємство
Українське державне об'єднання "Украгрохім"
Кримська станція захисту рослин, м.Сімферополь
Кримська республіканська проектно-вишукувальна станція
хімізаціївгору