Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2002594
Документ 594-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2002 р. N 594
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2002 р. N 594
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт "е" пункту 8 Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави,
і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951;
2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. 2345), викласти в такій
редакції:
"е) транспортні засоби - на підставі висновків експертів,
спеціалістів (суб'єктів оцінної діяльності) з урахуванням ринкових
цін та фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілі, крім
того, з урахуванням податків та зборів, що справляються у разі
імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі
податки і збори не були попередньо сплачені. У разі коли
транспортні засоби заборонені для подальшої експлуатації за
висновком технічної експертизи, вони розукомплектовуються для
взяття на облік приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих
виробів (деталей), про що складається акт опису і оцінки".
2. У Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними
органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію,
передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження
ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2001 р. N 1724 ( 1724-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2345):
підпункт "г" пункту 4 викласти в такій редакції:
"г) транспортних засобів - з урахуванням ринкових цін та
фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілів, крім того, з
урахуванням податків та зборів, що справляються у разі
імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі
податки і збори не були попередньо сплачені";
розділ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом 15
такого змісту:
"15. Транспортні засоби, передані органам державної
виконавчої служби, які заборонені для експлуатації за висновком
технічної експертизи, підлягають розукомплектуванню з подальшою
реалізацією приладів, вузлів, агрегатів".
У зв'язку з цим пункти 15 - 17 вважати відповідно
пунктами 16 - 18.вгору