Документ 594-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.08.2012, підстава - 5029-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Національний архівний фонд і архівні установи"
( 2888-14 )
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.159 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

 
     2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 17. Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду
 
     Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ).
 
     3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172):
 
     пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого змісту:
 
     "10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду";
 
     частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
     "4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території".
 
     4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 32, ст. 172):
 
     статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
     "13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи";
 
     пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити словами "та діловодством".
 
     5. Статтю 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 34. Зберігання документів
 
     1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
 
     2. Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання".
 
     6. У частині другій статті 8, статтях 20, 21 і у частині першій статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "Головне архівне управління України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" у відповідних відмінках.
 
     7. У статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177):
 
     у частині четвертій слова "Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" замінити словами "Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 );
 
     у частині п'ятій слово "пам'ятками" замінити словом "документами".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 594-IVвгору