Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 12.08.2019593/2019
Документ 593/2019, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2019. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства

1. Внести до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (зi змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 19 серпня 2010 року № 826, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56) такі зміни:

1) y пунктах 7 і 12 Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженого зазначеним Указом, слова «Адміністрації Президента України» замінити словами «Офісу Президента України»;

2) у пункті 110 та абзаці другому пункту 114 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого зазначеним Указом, слова «Адміністрації Президента України» замінити словами «Офісу Президента України».

2. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 30 квітня 2005 року № 740 «Про Комісію при Президентові України з питань громадянства» (з наступними змінами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України з питань громадянства (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 5 червня 2015 року № 315 «Про новий склад Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 29 лютого 2016 року № 71 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 8 квітня 2016 року № 131 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

пункт перший статті l Указу Президента України від 5 жовтня 2016 року № 431 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

Указ Президента України від 11 квітня 2017 року № 106 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 24 липня 2017 року № 190 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства»;

Указ Президента України від 19 квітня 2019 року № 151 «Про зміни у складі Комісії при Президентові України з питань громадянства».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 серпня 2019 року
№ 593/2019ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 серпня 2019 року № 593/2019

СКЛАД
Комісії при Президентові України з питань громадянства


ДНІПРОВ
Олексій Сергійович

-

Керівник Апарату Офісу Президента України, Голова Комісії


МОІСЄЄВ
Максим Вікторович

-

заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник Голови Комісії


БАРАНЕЦЬКИЙ
Руслан Федорович

-

перший заступник Голови Служби безпеки України


БАШЕЙ
Ольга Олексіївна

-

радник заступника Міністра оборони України, волонтер (за згодою)


ВОЙНАЛОВИЧ
Віктор Анатолійович

-

завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою)


ДИБА
Світлана Григорівна

-

головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії


ЗАЯЦЬ
Андрій Іванович

-

державний секретар Міністерства закордонних справ України


ЛИСЮК
Юрій Олександрович

-

начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України


ЛІБАНОВА
Елла Марленівна

-

директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


НАУМЕНКО
Наталія Миколаївна

-

перший заступник Голови Державної міграційної служби України


ОВАДЕНКО
Ігор Васильович

-

керівник громадської організації «Громадсько-військовий альянс Обухівщини «Союз вільних духом» (за згодою)


РУСНАК
Іван Степанович

-

перший заступник Міністра оборони України


СУКМАНОВА
Олена Валеріївна

-

перший заступник Міністра юстиції України


ТАХТАЙ
Олексій Володимирович

-

державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

Керівник Офісу
Президента України


А.БОГДАНвгору