Документ 593-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. № 593
Київ

Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. № 593

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. У пункті 5:

абзаци третій - п’ятий викласти у такій редакції:

“250 гривень за голову - за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

500 гривень за голову - за молодняк віком від 6 до 9 місяців;

750 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 12 місяців.”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“1000 гривень за голову - за молодняк віком від 12 до 15 місяців.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слово “одинадцятимісячного” замінити словом “п’ятнадцятимісячного”.

2. У пункті 6:

абзац четвертий після слова “довідки” доповнити словами “або договору”;

абзац шостий викласти у такій редакції:

“Зазначені документи приймаються щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку, крім зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською селищною чи міською радою, або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарський облік, - видана ними довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах.”.

3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

“7. Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку щомісяця до п’ятого числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають та подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій:

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики;

витяг з погосподарської книги, що підтверджує наявність молодняку у зазначених в реєстрі фізичних осіб або у разі, коли селищною чи міською радою не ведеться погосподарських облік, - довідку про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах.”.

4. Абзац перший пункту 8 доповнити словами “, а міські ради міст республіканського чи обласного підпорядкування на підставі журналу обліку”.вгору