Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 02.08.1995592
Документ 592-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2019, підстава - 79-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 серпня 1995 р. N 592
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 79 ( 79-2019-п ) від 06.02.2019 }
Про затвердження Тимчасових правил контролю
з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 815 ( 815-98-п ) від 08.06.98
N 372 ( 372-2013-п ) від 29.05.2013
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Тимчасові правила контролю з метою забезпечення
безпеки цивільної авіації (додаються).

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. N 592

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА
контролю з метою забезпечення безпеки
цивільної авіації
1. Тимчасові правила контролю з метою забезпечення безпеки
цивільної авіації (далі - Правила) розроблено з урахуванням вимог
Міжнародних стандартів і Рекомендованої практики "Безпека. Захист
міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання" -
Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Правила визначають порядок здійснення контролю на безпеку
ручної кладі, багажу, вантажу, поштових відправлень, бортових
припасів і особистого контролю на безпеку пасажирів і членів
екіпажу повітряного судна цивільної авіації під час виконання
перевезень на внутрішніх і міжнародних авіалініях.
2. Ці Правила є обов'язковими для виконання
авіапідприємствами, підприємствами, установами й організаціями
усіх форм власності, а також громадянами (пасажирами) в частині,
що їх стосується.
3. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на
Державіаслужбу. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 815
( 815-98-п ) від 08.06.98, N 372 ( 372-2013-п ) від 29.05.2013 }
4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:
авіапідприємство - будь-яке авіатранспортне підприємство, яке
пропонує або експлуатує повітряне сполучення;
акт незаконного втручання в діяльність цивільної авіації -
протиправні дії, пов'язані з посяганням на нормальну і безпечну
діяльність авіації, що призвели до нещасних випадків з людьми,
майнових збитків, захоплення чи викрадення повітряного судна, або
дії, що створюють ситуацію для таких наслідків;
багаж - речі пасажирів, членів екіпажу, оформлені для
перевезення на борту повітряного судна за угодою з експлуатантом;
безпека (авіаційна безпека) - комплекс заходів щодо захисту
цивільної авіації від актів незаконного втручання, інших
протиправних посягань, а також людські та матеріальні ресурси,
призначені для виконання цих заходів;
бортові припаси - предмети, надані експлуатантом для
використання або продажу на борту повітряного судна під час
польоту, в тому числі бортове харчування;
вантаж - будь-яке майно, за винятком бортових припасів і
багажу, що перевозиться на повітряному судні;
експлуатант - особа, підприємство, організація, які
займаються експлуатацією повітряних суден або, які пропонують
пов'язані з цим послуги;
огляд - технологічний процес контролю на безпеку, в тому
числі із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів,
призначених для виявлення зброї, вибухових речовин або інших
небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення
акту незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;
повітряне судно - судно, зареєстроване у Державному реєстрі
цивільних повітряних суден;
поштові відправлення - кореспонденція та інші предмети, що
відправляються поштовою адміністрацією та призначені для неї;
член екіпажу повітряного судна - особа, призначена
експлуатантом для виконання певних обов'язків на борту повітряного
судна протягом польотного часу.
5. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
запроваджується для запобігання доставці будь-яким чином і за
будь-яких умов на борт повітряного судна, що виконує польоти на
внутрішніх або міжнародних авіалініях, зброї, боєприпасів,
вибухових речовин та пристроїв, інших небезпечних предметів, які
можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання в
діяльність цивільної авіації. Перелік небезпечних предметів і
речовин, заборонених для перевезення, визначається в установленому
порядку.
6. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
здійснюється в аеропортах (на аеродромах) на всіх рейсах, що
виконуються повітряними суднами цивільної авіації України та
іноземних авіакомпаній як на внутрішніх, так і на міжнародних
авіалініях, із застосуванням спеціальних технічних та інших
засобів.
7. В окремих випадках контроль з метою забезпечення безпеки
цивільної авіації здійснюється на борту повітряного судна, що
перебуває в польоті.
8. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
проходять всі пасажири та члени екіпажу повітряного судна, для
чого вони подають для огляду ручну кладь, багаж та усі предмети,
які проносяться ними на борт повітряного судна.
Особистий огляд пасажирів і членів екіпажу провадиться в
межах, достатніх для виявлення зброї та заборонених до перевезення
предметів і речовин, і здійснюється лише працівником однієї статі
з пасажиром або членом екіпажу, який проходить контроль.
9. Від контролю з метою забезпечення безпеки цивільної
авіації на внутрішніх і міжнародних авіалініях звільняються
посадові особи, які згідно із чинним законодавством забезпечуються
державною охороною.
10. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
пасажирів-інвалідів (хворих), осіб, які мають право на носіння
зброї, конвойованих здійснюється у порядку, що визначається
Мінінфраструктури за узгодженням з відповідними міністерствами і
відомствами. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 815
( 815-98-п ) від 08.06.98, N 372 ( 372-2013-п ) від 29.05.2013 }
11. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
здійснюється в аеропортах (на аеродромах) співробітниками служби
авіаційної безпеки, поліцейськими і працівниками прикордонного
контролю, а на борту повітряного судна, що перебуває в польоті, -
членами екіпажу за рішенням командира цього судна. { Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437
( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
Огляд ручної кладі, багажу та особистий огляд пасажирів
здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях після реєстрації
квитків.
Члени екіпажу повітряного судна проходять контроль у
спеціально обладнаних пунктах пропуску окремо від пасажирів. У цих
же пунктах здійснюється контроль ручної кладі, багажу та інших
речей, що належать членам екіпажу.
Контроль вантажу, поштових відправлень і бортових припасів
здійснюється за поданням відповідних документів, в яких
зазначається їхня властивість, найменування і можливість
перевезення на повітряних суднах, у присутності осіб,
відповідальних за здачу вантажу, поштових відправлень і бортових
припасів для перевезення, після пред'явлення ними документів, які
посвідчують особу.
Контроль ручної кладі, багажу, вантажу, поштових відправлень
і бортових припасів, пов'язаний з необхідністю їх розкриття у
відсутності пасажира і членів екіпажу повітряного судна (особи,
відповідальної за здачу для перевезення таких відправлень чи
припасів, або особи, яка супроводжує вантаж), здійснюється за
мотивованим рішенням керівника служби авіаційної безпеки або
органу Національної поліції. Такий огляд провадиться у присутності
двох понятих, про що складається протокол. { Абзац п'ятий пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437
( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
12. Пасажири та члени екіпажу повітряного судна, які
ухиляються від контролю з метою забезпечення безпеки цивільної
авіації і не подають для цього ручну кладь, багаж та інші речі, що
ними перевозяться, до контрольованої зони не пропускаються.
13. Вантаж, поштові відправлення і бортові припаси, до яких
не застосовані процедури контролю з метою забезпечення безпеки
цивільної авіації в установленому порядку, завантаженню на борт
повітряного судна не підлягають.
14. Контроль з метою забезпечення безпеки цивільної авіації
здійснюється у визначених межах часу, який не повинен перевищувати
загального часу, передбаченого розкладом для оформлення рейсу.
Скорочення терміну та спрощення процедури такого контролю за
будь-яких умов забороняється.
15. У разі необгрунтованої затримки пасажира, пов'язаної з
проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної
авіації, адміністрація авіапідприємства повинна забезпечити його
відправлення черговим рейсом. Якщо пасажир відмовився від польоту
через зволікання з процедурою такого контролю, експлуатант
зобов'язаний за вимогою пасажира повністю відшкодувати вартість
квитка або невикористаної його частини.
16. На підставі цих Правил адміністрація авіапідприємства
визначає з урахуванням специфіки та місцевих умов роботи
технологію здійснення контролю з метою забезпечення безпеки
цивільної авіації.
17. Адміністрація авіапідприємства своєчасно інформує
фізичних та юридичних осіб, що користуються послугами повітряного
транспорту, про обов'язковість контролю з метою забезпечення
безпеки цивільної авіації, про права і відповідальність у частині,
що їх стосується.
18. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
19. Рішення або дії посадових осіб, уповноважених виконувати
обов'язки щодо контролю з метою забезпечення безпеки цивільної
авіації, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому для
оскарження неправомірних дій посадових осіб.вгору