Документ 592-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2018 р. № 592-р
Київ

Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 і від 13 грудня 2017 р. № 903

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22) і від 13 грудня 2017 р. № 903 “Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 592-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 і від 13 грудня 2017 р. № 903

1. У розділі “Строки реалізації Концепції” Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988:

1) в абзаці другому цифри “2017-2018” замінити цифрами “2018-2019”;

2) абзац одинадцятий після слів “створити національну” доповнити словом “освітню”.

2. У плані заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903:

1) підпункт 3 пункту 4 після слова “підручників” доповнити словами “, у тому числі електронних”;

2) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Розробити національну освітню електронну платформу, зокрема:

1) розробити і забезпечити запуск експериментальної версії національної освітньої електронної платформи.


МОН.


IV квартал 2018 р.;

2) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі інноваційні навчальні матеріали для початкової та базової школи для апробації протягом 2018-2027 років.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2027 років;

3) розробити та запровадити дистанційні курси для підвищення кваліфікації вчителів:

для початкової школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2020 років;

для базової школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом III кварталу 2020 р.;

4) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистанційні курси та курси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2018-2019 років;

5) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистанційні курси з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів (у тому числі для учнів з особливими освітніми потребами та тих, які проживають на тимчасово окупованій території України).


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2019 років;

6) забезпечити перехід до повноцінного функціонування національної освітньої електронної платформи.


МОН.


Протягом 2019 року;

7) розробити інноваційні навчальні матеріали для профільної школи та забезпечити наповнення ними національної освітньої електронної платформи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2019-2022 років;

8) розробити та забезпечити реалізацію дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів старшої профільної школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2022 року;

9) забезпечити закупівлю комп’ютерного обладнання, контенту, програмного забезпечення, необхідного для впровадження та функціонування національної освітньої електронної платформи.


МОН.


Протягом 2018-2029 років.”;

3) доповнити план заходів пунктом 24 такого змісту:

“24. Забезпечити проведення експерименту щодо електронних освітніх ресурсів, у тому числі електронних підручників, для здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників шляхом:

1) підготовки і проведення експерименту з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2021 років;

2) створення, придбання та апробації електронних підручників:

для учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.


МОН.


III квартал 2018 р.;

для учнів 2-х, 6-х, 11-х класів.


МОН.


III квартал 2019 р.;

для учнів 3-х, 7-х та 11-х класів.


МОН.


III квартал 2020 р.;

3) забезпечення доступу до електронних підручників здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, у тому числі учасників експерименту.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2021 років;

4) закупівлі комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристроїв та обладнання для побудови бездротової мережі, програмного забезпечення, необхідного для проведення експерименту.


МОН.


Протягом 2018-2020 років;

5) проведення психолого-педагогічного дослідження щодо впровадження та використання електронних підручників та національної освітньої електронної платформи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2019-2021 років;

6) створення та придбання електронних підручників для здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, а також придбання прав на їх використання.


МОН.


Протягом 2018-2029 років.”.
вгору