Документ 591/96, поточна редакція — Прийняття від 19.07.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про увільнення Л. Косаківського з посади
голови Київської міської державної адміністрації

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 березня 1996
року N 199 було утворено комісію Кабінету Міністрів України з
вивчення практики роботи Київської міської державної адміністрації
щодо реалізації соціально-економічної політики Президента України
та програми діяльності Кабінету Міністрів України.
На порушення своїх повноважень голова Київської міської
державної адміністрації Л. Косаківський не забезпечив виконання
зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України, протидіяв
початку роботи комісії, внаслідок чого вона не змогла своєчасно
приступити до виконання даного їй доручення.
Кабінет Міністрів України у постанові від 21 травня 1996 року
N 540 ( 540-96-п ) "Про роботу Київської міської державної
адміністрації щодо забезпечення реалізації соціально-економічної
політики Президента України та програми діяльності Кабінету
Міністрів України" порушив питання про увільнення голови Київської
міської державної адміністрації Косаківського Л.Г. із займаної
посади за допущені порушення чинного законодавства та недоліки в
керівництві адміністрацією.
Враховуючи подання Кабінету Міністрів України та відповідно
до частини четвертої статті 118 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини першої статті 30 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та пункту 1 статті 41 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) п о с т а н о в л я ю:
увільнити КОСАКІВСЬКОГО Леоніда Григоровича з посади голови
Київської міської державної адміністрації.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 липня 1996 року
N 591/96вгору