Документ 590/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.09.2011, підстава - 3393-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 5 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

2. Статтю 242 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 47-52, ст.349) доповнити частинами третьою та четвертою такого
змісту:
"Договори морського страхування із
страхувальниками-резидентами та договори обов'язкового страхування
пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського
перевезення, укладаються страховиками, які визнані такими
відповідно до законодавства України, одержали в установленому
порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами
Морського страхового бюро.
Морське страхове бюро здійснює координацію діяльності
страховиків у галузі страхування морських ризиків та представляє
їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків. Утворення
Морського страхового бюро та його державна реєстрація здійснюються
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 1997 року
N 590/97-ВРвгору