Документ 590/2011, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки,
зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну
плідну працю п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ДОДІНА - завідувача кафедри морського та митного
Євгена Васильовича права Національного університету
"Одеська юридична академія", доктора
юридичних наук
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
ГЕЙЦЯ - віце-президента Національної академії Валерія Михайловича наук України, директора державної
установи "Інститут економіки
та прогнозування Національної академії
наук України", доктора економічних наук,
м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ІЛЬЧЕНКА - проректора з наукової роботи Михайла Юхимовича Національного технічного університету
України "Київський політехнічний
інститут", доктора технічних наук
ЛИТВИНЕНКА - завідувача відділу селекції Миколу Антоновича та насінництва пшениці
Селекційно-генетичного інституту -
Національного центру насіннєзнавства
та сортовивчення Національної академії
аграрних наук України, доктора
сільськогосподарських наук, м. Одеса
НЕСТУЛЮ - ректора вищого навчального закладу Олексія Олексійовича Укоопспілки "Полтавський університет
економіки і торгівлі", доктора
історичних наук
ТАЛАЛАЄНКА - першого проректора Донецького Олександра Миколайовича національного медичного університету
імені М. Горького, доктора медичних наук
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ВОЙНАРЕНКА - проректора з науково-педагогічної Михайла Петровича роботи, першого проректора
Хмельницького національного
університету, доктора економічних наук
ЛУГОВОГО - віце-президента Національної академії Володимира Іларіоновича педагогічних наук України, доктора
педагогічних наук, м. Київ
РУСЄВУ - декана кредитно-економічного факультету
Олену Петрівну Одеського державного економічного
університету, кандидата економічних наук
СТЕПИКА - радника при дирекції Національного Михайла Тимофійовича інституту стратегічних досліджень,
доктора філософських наук, м. Київ
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
ТИТАРЕНКО - завідувача лабораторії соціальної Тетяну Михайлівну психології особистості Інституту
соціальної та політичної психології
Національної академії педагогічних наук
України, доктора психологічних наук,
м. Київ
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БІЛЕЦЬКОМУ - професору кафедри радіоелектроніки Анатолію Яковичу Національного авіаційного університету,
доктору технічних наук, м. Київ
БЛОНСЬКОМУ - завідувачеві відділу фотонних процесів
Івану Васильовичу Інституту фізики Національної академії
наук України, доктору
фізико-математичних наук, м. Київ
БОГДАНОВИЧУ - головному науковому співробітникові Володимиру Юрійовичу Центрального науково-дослідного
інституту Збройних Сил України, доктору
технічних наук, м. Київ
ВАСИЛЕНКУ - заступникові директора з наукової роботи
Валерію Миколайовичу Інституту економіко-правових досліджень
Національної академії наук України,
доктору економічних наук, м. Донецьк
ВОРОБЙОВІЙ - вченому секретареві державної установи
Ганні Михайлівні "Науково-практичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії
Міністерства охорони здоров'я України",
доктору медичних наук, м. Київ
КОЗИНЦЮ - завідувачеві кафедри комбустіології Георгію Павловичу та пластичної хірургії Національної
медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, доктору медичних
наук, м. Київ
ЛІХТАРЬОВУ - завідувачеві відділу дозиметрії Іллі Ароновичу та радіаційної гігієни Інституту
радіаційної гігієни і епідеміології
державної установи "Науковий центр
радіаційної медицини Національної
академії медичних наук України", доктору
фізико-математичних наук, м. Київ
ЛУЧКОВСЬКОМУ - завідувачеві кафедри геотехніки Іллі Яковичу та підземних споруд Харківського
державного технічного університету
будівництва та архітектури, доктору
технічних наук
МОІСЕЄНКУ - завідувачеві групи медико-біологічних Євгену Васильовичу досліджень відділу біологічних
досліджень Національного антарктичного
наукового центру, доктору медичних наук,
м. Київ
ПАСЄЧНІКОВУ - завідувачеві відділу запальних Сергію Петровичу захворювань державної установи "Інститут
урології Національної академії медичних
наук України", доктору медичних наук,
м. Київ
РИЖКОВУ - ректорові Національного університету Сергію Сергійовичу кораблебудування імені адмірала
Макарова, доктору технічних наук,
м. Миколаїв
РОГОЗІ - завідувачеві кафедри економічної Миколі Єгоровичу кібернетики вищого навчального закладу
Укоопспілки "Полтавський університет
економіки і торгівлі", доктору
економічних наук
РОМАНЮКУ - деканові економічного факультету, Михайлу Дмитровичу завідувачу кафедри менеджменту і
маркетингу Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
доктору економічних наук,
м. Івано-Франківськ
РОЩУПКІНУ - завідувачеві лабораторії квантової Сергію Павловичу електродинаміки сильних полів Інституту
прикладної фізики Національної академії
наук України, доктору
фізико-математичних наук, м. Суми
СОЛДАТЕНКУ - директорові Українського інституту Валерію Федоровичу національної пам'яті, доктору історичних
наук, м. Київ
СУШКУ - завідувачеві відділу мікрохірургії вуха
Юрію Олександровичу та отонейрохірургії державної установи
"Інститут отоларингології імені
професора О.С. Коломійченка Національної
академії медичних наук України", доктору
медичних наук, м. Київ
ТРОЩИНСЬКОМУ - першому віце-президентові Національної
Володимиру Павловичу академії державного управління
при Президентові України, доктору
історичних наук, м. Київ
ЧЕРЕП - завідувачеві, професору кафедри фінансів
Аллі Василівні та кредиту державного вищого навчального
закладу "Запорізький національний
університет", доктору економічних наук,
м. Запоріжжя
ЯНКОВОМУ - завідувачеві кафедри економіки Олександру Григоровичу підприємства Одеського державного
економічного університету, доктору
економічних наук
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"
МОШКІНУ - старшому науковому співробітникові Венедікту Феофановичу Інституту електрозварювання
імені Є.О. Патона Національної академії
наук України, доктору технічних наук,
м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
КРАСИЛЬНІКОВУ - доцентові експериментального Костянтину Івановичу навчально-наукового центру з археології
державного закладу "Луганський
національний університет імені Тараса
Шевченка", кандидату історичних наук,
м. Луганськ
ЛИЧУ - завідувачеві кафедри Київського Володимиру Миколайовичу національного університету будівництва
і архітектури, доктору економічних наук
ЦІВАТОМУ - першому проректорові Вячеславу Григоровичу з науково-педагогічної та навчальної
роботи Дипломатичної академії України
при Міністерстві закордонних справ
України, кандидату історичних наук,
м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"
ЄМЦЮ - завідувачеві відділу Інституту проблем
Миколі Архиповичу природокористування та екології
Національної академії наук України,
кандидату технічних наук,
м. Дніпропетровськ
ЛОЄВІЙ - директорові науково-дослідної установи
Інесі Дмитрівні "Український науковий центр екології
моря", доктору географічних наук,
м. Одеса.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 травня 2011 року
N 590/2011

{ Джерело - Офіційне Інтернет-представництво Президента України }вгору