Документ 590-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 590-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Державній міграційній службі, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;

подання до 15 лютого 2017 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів для інформування до 1 травня 2017 р. Кабінету Міністрів України.

3. Обласним, Київській міській держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73




ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 590-р

ПЛАН
заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування*

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

I. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

1. Забезпечення рівного доступу всіх жінок незалежно від місця проживання та соціального статусу до високоякісних медичних послуг, що надаються вагітним, створення умов для безпечних пологів

1) опрацювання питання щодо створення бази даних про жінок з важкою соматичною патологією та проведення заходів з підготовки до безпечного материнства

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


2) опрацювання питання щодо можливості відкриття нових і функціонування утворених перинатальних центрів

_"_

_"_

_"_


3) продовження роботи із забезпечення надання вітчизняними перинатальними центрами систематичної консультативної та методичної допомоги

_"_

_"_

_"_


2. Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) пілотне впровадження в медичну практику послуг з раннього втручання з метою надання підтримки родинам, які виховують дітей з вадами розвитку, запобігання відмові батьків від дітей із психофізичними порушеннями та потраплянню їх в інтернатні заклади, а також інвалідизації дитячого населення

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська, Львівська, Харківська та Одеська облдержадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



2) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань реалізації пілотних проектів з надання послуг раннього втручання для дітей, визначення національних і регіональних координаторів надання таких послуг, їх завдань і повноважень

МОЗ

_"_




3) організація міжвідомчої координації, створення системи нагляду та моніторингу на національному та регіональному рівні стосовно здійснення заходів з упровадження практики надання послуг раннього втручання для дітей

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
Закарпатська, Одеська, Львівська та Харківська облдержадміністрації

протягом року




4) упровадження в медичну практику системи катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_




5) проведення акції з інформування населення про переваги виключно грудного вигодовування

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



6) продовження роботи із створення та забезпечення функціонування мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді"

_"_

_"_

_"_



7) продовження наукових досліджень з вивчення питань щодо впливу сімейного та шкільного середовища на розвиток, збереження здоров’я та життя школярів

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_




8) продовження роботи веб-сайту для підлітків та їх батьків, що містить поради стосовно збереження здоров’я

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (за згодою),
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_

_"_



9) проведення для дітей та їх батьків навчання з питань самоконтролю за цукровим діабетом, а також регулярних семінарів на відповідну тему для лікарів, дітей та їх батьків

обласні,
Київська міська держадміністрації,
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



10) впровадження в роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів здоров’язберігаючих технологій "Навчання у русі" для профілактики порушень постави, зору, органів травлення дітей та залучення батьків до формування здорового способу життя в родині

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ

_"_

_"_



11) сприяння підвищенню рівня обізнаності медичних працівників і батьків з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань дитячого віку, в тому числі з рідкісними (орфанними) захворюваннями, гемофілією, онкологічними захворюваннями, цукровим діабетом II типу та ожирінням, шляхом забезпечення організації виступів фахівців у засобах масової інформації

обласні,
Київська міська держадміністрації,
МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (за згодою),
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



12) проведення навчання серед медичних працівників щодо особливостей медичної допомоги дітям з політравмою

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ

_"_

_"_



13) проведення серед дітей та батьків роз’яснювальної роботи з питань необхідності дотримання правил дорожнього руху, власної безпеки

_"_

_"_

_"_



14) розроблення заходів щодо проведення серед співробітників Національної поліції та ДСНС роз’яснювальної роботи з питань надання першої та невідкладної допомоги дітям, що отримали отруєння та травми, в тому числі у дорожньо-транспортних пригодах або інших надзвичайних ситуаціях, а також здійснення заходів щодо відповідної підготовки таких співробітників

обласні,
Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Національна поліція
ДСНС

протягом року

місцеві бюджети*


15) забезпечити проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1318 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3266), та проведення профілактичної роботи з учнями, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику виникнення алкогольних та наркотичних проблем

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_



16) реорганізація Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступеня Черкаської обласної ради у Чигиринський навчально-реабілітаційний центр для дітей із складними вадами розвитку Черкаської обласної ради

Черкаська обласна рада (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



17) здійснення заходів щодо подальшого розвитку в області мережі шкіл сприяння здоров’ю, залучення нових навчально-виховних закладів до проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю"

Чернігівська облдержадміністрація

_"_

_"_


3. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

1) продовження розроблення стандартів надання медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів на засадах доказової медицини і використання їх у процесі підвищення кваліфікації лікарів

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_




2) продовження впровадження в регіонах інтегрованого ведення хвороб у дітей до п’ятирічного віку та інших вікових груп з метою зниження рівня дитячої захворюваності та смертності

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



3) забезпечення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотеріоз

МОЗ

_"_

державний бюджет

30 000


4) забезпечення медикаментами та лікувальним харчуванням дітей з:






первинним (вродженим) імунодефіцитом

_"_

_"_

_"_

16 000


муковісцидозом

_"_

_"_

_"_

32 227,7


дитячим церебральним паралічем

_"_

_"_

_"_

7 000


хронічним вірусним гепатитом В та С

_"_

_"_

_"_

8 000


фенілкетонурією

_"_

_"_

_"_

15 994,8


гемофілією типу A або B або хворобою Віллебранда

_"_

_"_

_"_

168 624,7


нанізмом різного походження

МОЗ

протягом року

державний бюджет

30 045,6


розладами психіки та поведінки із спектра аутизму

_"_

_"_

_"_

18 667,3


ювенільним ревматоїдним артритом

_"_

_"_

_"_

42 060


5) забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для проведення дитячого діалізу

_"_

_"_

_"_

35 591


6) регіональне забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та лікувальним харчуванням хворих дітей, у тому числі на рідкісні (орфанні) захворювання дітей з: онкологічними та онкогематологічними захворюваннями

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*


важкими формами гострої та хронічної ниркової недостатності

_"_

_"_

_"_



хронічним вірусним гепатитом В та С

_"_

_"_

_"_



передчасним статтевим розвитком до дев’яти років

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



артеріальною легеневою гіпертензією

_"_

_"_

_"_



забезпечення медикаментами та витратними матеріалами дітей, хворих на:

_"_

_"_

_"_



бульозний епідермоліз

_"_

_"_

_"_



спінальну м’язову атрофію

_"_

_"_

_"_



дитячий церебральний параліч

_"_

_"_

_"_



первинний вроджений імунодефіцит

_"_

_"_

_"_



муковісцидоз

_"_

_"_

_"_



фенілкетонурію від чотирьох років

_"_

_"_

_"_



хворобу Гоше

_"_

_"_

_"_



мукополісахарідоз

_"_

_"_

_"_



гемофілію типу А або В, хворобу Віллебранда та інші важкі коагулопатії

_"_

_"_

_"_



нанізм різного походження

_"_

_"_

_"_



тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



ювенільний ревматоідний артрит

_"_

_"_

_"_



інші рідкісні (орфанні захворювання)

_"_

_"_

_"_



7) регіональне забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із:






сколіозом

_"_

_"_

_"_



захворюваннями тазостегнових суглобів

_"_

_"_

_"_



гідроцефалією

_"_

_"_

_"_



8) забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, а також заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_

державний бюджет

4 000


9) створення нових та оновлення даних щодо дітей, хворих на хронічні захворювання, а також на рідкісні (орфанні) захворювання

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



10) проведення скринінгових дослідженнь, опрацювання питання створення бази даних дітей із сколіозом, а також визначення реальних потреб у консервативному та оперативному лікуванні сколіозу у дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (за згодою),
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_

_"_



11) опрацювання питання щодо визначення Центру дитячої гепатології державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України" референтною установою з дитячої гепатології, у тому числі створення в умовах закладу бази даних (реєстру) дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В та С

Національна академія медичних наук (за згодою)
МОЗ

протягом року




12) опрацювання питання щодо створення в умовах державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України" Центру надання медичної допомоги дітям та жінкам з медикаментозною алергією та надання йому функції науково- методичного супроводження

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
Національної академії медичних наук України"
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_




13) створення з метою зниження рівня травматизму серед дітей в умовах обласних закладах охорони здоров’я регіональних центрів дитячої політравми та забезпечення зазначених підрозділів всім необхідним для надання (вторинної) спеціалізованої медичної допомоги і безпечного транспортування у спеціалізований заклад охорони здоров’я

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



14) розроблення регіональних заходів для удосконалення надання психіатричної допомоги дітям з урахуванням пріоритету прав і гідності дитини та забезпечення:
створення ліжок, кабінетів, денних стаціонарів для надання психіатричної допомоги дітям у структурі багатопрофільних дитячих лікарень
використання мобільних бригад за участю дитячого психіатра, спеціалістів у галузі охорони психічного здоров’я для надання психіатричної допомоги сільському дитячому населенню за місцем проживання та навчання

_"_

_"_

_"_


4. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) розроблення плану заходів щодо приведення критеріїв установлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг для дітей з інвалідністю у відповідність з міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я

МОЗ
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року




2) розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження концепції соціальної педіатрії з питань комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_




3) опрацювання питання утворення у структурі державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України" референс-центру соціальної педіатрії з функціями з надання лікувальної, консультативної та реабілітаційної медико-соціальної допомоги дітям з тяжкими хронічними захворюваннями

МОЗ
Державний заклад "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
МОЗ України" (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року




4) продовження роботи із створення мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров’я II рівня для запобігання виникненню порушення зору в дітей дошкільного та шкільного віку

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*



5) розроблення та впровадження технології підтримки довгострокової мотивації до здійснення самоконтролю за цукровим діабетом I типу в дітей та підлітків

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

протягом року




6) проведення у дітей своєчасної генетичної діагностики моногенного цукрового діабету, вродженого гіперінсулінізму

МОЗ
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ (за згодою)

_"_




7) розроблення заходів для профілактики, своєчасної діагностики та впровадження сучасних підходів для лікування та реабілітації дітей з ортопедичною патологією та травмами у системі "поліклініка - стаціонар - санаторій"

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_




8) утворення міжвідомчої робочої групи для впровадження сучасних підходів з питань надання паліативної допомоги дітям

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

протягом року



9) розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо організації надання паліативної допомоги дітям

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_



10) відкриття центрів, мобільних бригад для надання паліативної допомоги важкохворим дітям, у тому числі психіатричної паліативної допомоги для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
Національна академія медичних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*



11) розроблення та затвердження переліку захворювань та патологічних станів, що дають право на встановлення інвалідності дітям, у тому числі відразу до досягнення ними повноліття

МОЗ

_"_



Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

5. Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ-інфекцією/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зниження рівня небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей

вивчення питання щодо створення центру соціальної реабілітації для підлітків, які мають проблеми хімічної, психологічної залежності

Київська міська держадміністрація

протягом року

інші джерела


6. Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД

1) проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби із СНІДом (1 грудня) виховних годин і заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

IV квартал

місцеві бюджети*


2) впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах тренінгового курсу "Захисти себе від ВІЛ/ Школа проти СНІДу", "Рівний рівному"

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

7. Проведення наукових досліджень з питань вивчення особливостей поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей та можливих наслідків зазначеного захворювання; розроблення вітчизняних засобів профілактики і діагностики ВІЛ-інфекції у дітей та жінок

1) упровадження п’яти моделей медико-соціальної допомоги ВІЛ-позитивним підліткам

Міжнародний благодійний фонд "Українська фундація громадського здоров’я" (за згодою)
Всеукраїнська благодійна організація "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (за згодою)
Київський міський СНІД-центр (за згодою)

_"_

інші джерела



2) розроблення та забезпечення медичних працівників інформаційними матеріалами з питань здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Вінницька облдержадміністрація
Вінницький обласний центр здоров’я (за згодою)
Вінницький обласний наркологічний диспансер "Соціотерапія" (за згодою)
Вінницький обласний центр профілактики та боротьби із СНІДом (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*



3) поширення з метою формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків відповідних інформаційних повідомлень, прес-релізів, інформаційно-рекламних збірок, брошур, плакатів, листівок, буклетів

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_


8. Підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей

проведення у загальноосвітніх навчальних закладах до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз заходів, орієнтованих на підвищення рівня обізнаності щодо туберкульозу

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


9. Проведення у засобах масової інформації всеукраїнської інформаційної кампанії, спрямованої на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків

продовження впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми "Сімейна розмова" для учнів 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
Національна академія педагогічних наук
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_


10. Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії

1) забезпечення інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про методи захисту від захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та наркоманію

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



2) проведення у засобах масової інформації кампанії, спрямованої на запобігання поширенню наркоманії та інфікування на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз

_"_

_"_

_"_



3) запровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС ) "Всі разом" з метою зупинення епідемії ВІЛ-інфекції серед підлітків

МОЗ
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_


Оздоровлення та відпочинок

11. Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

забезпечення збереження розвитку та ефективного використання мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


12. Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

обласні,
Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
ДМС
МОЗ
МОН

_"_

_"_


13. Запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку

проведення профілактичних заходів під час шкільних канікул з метою профілактики вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі, а також виявлення дітей, що залишилися без догляду дорослих

Національна поліція
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*


Фізичне виховання

14. Створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування здорового способу життя

1) розроблення методичних рекомендацій з посилення рухової активності учнів початкової школи

Національна академія медичних наук (за згодою)

_"_



2) проведення регіональних та місцевих змагань, олімпіад, спартакіад та інших спортивно-масових заходів

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_


_________________
Разом за розділом I


408 211,1

Освіта

15. Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

1) забезпечення захисту права на освіту дітям з особливими освітніми потребами шляхом впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, затвердження відповідних планів-графіків

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



2) забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, до навчальних закладів різних типів, затвердження відповідних планів-графіків

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Інститут спеціальної педагогіки
Національної академії педагогічних наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_



3) забезпечення захисту права на освіту засуджених дітей та дітей, узятих під варту, затвердження відповідних планів-графіків

Мін’юст

протягом року




4) охоплення загальною середньою освітою максимальної кількості дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції чи залишилися в зоні її проведення, забезпечення рівного доступу їх до освіти за різними формами навчання, затвердження відповідних планів-графіків

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_



16. Забезпечення високоякісними освітніми послугами

розроблення програм з корекційно-розвиткової роботи для дітей з особливими освітніми потребами

МОН
Інститут спеціальної педагогіки
Національної академії педагогічних наук (за згодою)

_"_



17. Впровадження нового покоління вітчизняних, зокрема, електронних, підручників, навчальних посібників, у тому числі для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), відповідно до сучасного рівня розвитку високих технологій

підготовка електронних підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (предмети варіативної складової) та електронних засобів навчального призначення, розроблення програмно-методичного забезпечення дистанційного навчання у рамках електронної школи для дітей з особливими освітніми потребами

Дніпропетровська облдерж-адміністрація
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

протягом року

місцеві бюджети*


18. Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця проживання і виховання

впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах, затвердження відповідних планів-графіків

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

_"_


Культурний і духовний розвиток дитини

19. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів культури

проведення місцевих та обласних конкурсів (оглядів) з виявлення талановитих та обдарованих дітей з метою їх підтримки, сприяння та розвитку творчих здібностей

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*
інші джерела


20. Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей

проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання

Мінкультури
Національна бібліотека для дітей (за згодою)

_"_

інші джерела


проведення Всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю "Орелі"

Мінкультури
Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" (за згодою)

_"_

_"_


Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

21. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

1) проведення заходів до Дня захисту дітей

Мінсоцполітики,
обласні,
Київська міська держадміністрації

перше півріччя

місцеві бюджети*
інші джерела


2) проведення заходів до Дня матері

обласні,
Київська міська держадміністрації

перше півріччя

місцеві бюджети*
інші джерела


22. Забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з дітьми

проведення дослідження функціонування системи захисту дітей, наявних послуг для дітей та сімей за місцем їх проживання та оцінки рівня задоволення потреб дітей в інтернатних закладах Одеської області

Одеська облдерж-адміністрація
представництво благодійної організації "Надія і житло для дітей" в Україні (за згодою)

протягом року

інші джерела


Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

23. Удосконалення системи соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах

1) надання комплексного соціального супроводу сім’ям з дітьми у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ям внутрішньо переміщених осіб, та осіб, що перебувають в районі проведення антитерористичної операції

обласні,
Київська міська держадміністрації
Мінсоцполітики
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

_"_

_"_



2) проведення соціологічного дослідження щодо захисту прав дітей, які залишилися без батьківського піклування, та дітей, які перебувають під загрозою втрати батьківського піклування у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

протягом року

інші джерела



3) проведення семінару для керівників служб у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій з питань захисту прав дітей під час воєнного конфлікту

Мінсоцполітики
Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

_"_

_"_



4) проведення засідань за круглим столом на тему "Захист прав дітей, які є внутрішньо переміщеними особами"

Мінсоцполітики,
Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

протягом року

інші джерела



5) забезпечення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_




6) реалізація пілотних проектів у регіонах із запровадження послуги патронату над дітьми

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

інші джерела


7) підвищення кваліфікації спеціалістів, які братимуть безпосередню участь у реалізації пілотних проектів у регіонах щодо експериментального впровадження патронату над дітьми

Мінсоцполітики
Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині" (за згодою)

_"_

_"_


8) тестування та затвердження програми підготовки кандидатів у патронатні вихователі та навчання групи національних тренерів

Мінсоцполітики
Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині" (за згодою)

протягом року

інші джерела


9) проведення навчання кандидатів у патронатні вихователі

_"_

_"_

_"_


10) моніторинг процесу запровадження послуги патронату над дитиною в регіонах

_"_

_"_

_"_


24. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в дитячі будинки сімейного типу та соціального захисту

1) організація проведення профілактичних заходів "Діти вулиці" з метою своєчасного виявлення бездоглядних дітей, а також дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*



2) співпраця з Національною дитячою "гарячою" лінією Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна" з питань захисту дітей

Мінсоцполітики
Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

_"_

інші джерела



3) внесення змін до Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 763), щодо визначення категорій дітей, які повинні бути повернуті до України

Мінсоцполітики
МЗС
МВС

протягом року




4) проведення соціологічного дослідження з метою впровадження комплексної інтегрованої програми щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Закарпатській області

Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

_"_

інші джерела



5) підготовка та розміщення у засобах масової інформації матеріалів з питань дитячої безпритульності і бездоглядності, розшуку зниклих дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


25. Упорядкування системи обліку бездоглядних та безпритульних дітей

1) доопрацювання програмного забезпечення Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) "Діти": вдосконалення та модернізація програмного забезпечення, програми та методики випробувань; приймальні випробування; оновлення версії програмного забезпечення; оновлення настанов з експлуатації; передача доопрацьованого програмного забезпечення, технічна підтримка

Мінсоцполітики

вересень

державний бюджет

109, 2

2) проведення для працівників служб у справах дітей семінару з питань роботи в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти"

_"_

_"_

_"_

45

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

26. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) здійснення моніторингу ефективності функціонування навчальних закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, з метою удосконалення мережі таких закладів з урахуванням потреб громади

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



2) затвердження Національного плану впровадження деінституціалізації на період до 2025 року, що містить чіткі завдання з визначенням строку та необхідних ресурсів для проведення поетапного реформування інтернатних закладів, та розвиток системи надання послуг з підтримки сімей з дітьми у громадах

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_




3) проведення Міжнародної конференції з питань реформування інтернатних закладів та розвиток системи надання послуг з підтримки сімей з дітьми у громадах

Мінсоцполітики
представництво благодійної організації "Надія і житло для дітей" в Україні (за згодою)

протягом року

інші джерела


27. Приведення у відповідність із міжнародними договорами України процедури усиновлення іноземцями дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) розроблення законодавчих актів щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення
2) розроблення нормативно-правових актів, необхідних для приведення процедури усиновлення іноземцями, у відповідність із стандартами, визначеними Конвенцією про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення

Мінсоцполітики
МЗС
Мін’юст

грудень



28. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

1) проведення заходів до Дня усиновлення

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

вересень

місцеві бюджети*
інші джерела


2) проведення навчального семінару для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

_"_

державний бюджет

42,9


3) продовження реалізації проекту "Сімейний патронат", запровадження кращих практик альтернативного догляду за дітьми, які тимчасово залишилися без батьківського піклування, в Київській області

Київська
обласна держадміністрація
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

протягом року

інші джерела



4) сприяння засобам масової інформації щодо проведення інформаційно-роз’яснювальній роботи з питань захисту прав дітей, розміщення інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою активізації їх усиновлення, опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



5) проведення навчального семінару для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань підготовки громадян, які виявили бажання усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

жовтень

державний бюджет

42,9


6) забезпечення проведення курсів з підготовки потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*
інші джерела



7) розроблення стандарту соціального супроводу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка влаштована в сім’ю усиновлювачів

Мінсоцполітики

протягом року




8) співпраця органів виконавчої влади та неурядових організацій у сфері надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, з використанням можливостей Всеукраїнського порталу національного усиновлення "Сирітству - ні!"

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" (за згодою)
Всеукраїнська громадська організація "Магнолія" (за згодою)

_"_

інші джерела



9) забезпечення дотримання пріоритетності сімейних форм влаштування та усиновлення громадянами України дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

інші джерела



10) розроблення методики навчання для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та кандидатів з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" (за згодою)

_"_

_"_


29. Забезпечення доступу не менш як 95 відсоткам населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до будинків сімейного типу і прийомних сімей

сприяння висвітленню у засобах масової інформації проблем соціального сирітства, популяризації сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*


30. Удосконалення механізмів збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження комплексного плану заходів із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Мінсоцполітики

протягом року



31. Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг

1) продовження впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах програмно-методичного комплексу "Сімейні цінності" для учнів 8-9 класів

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Міжнародна громадська організація "Рада сімей України" (за згодою)

_"_

місцеві бюджети*



2) організація і проведення конференції за участю міжнародних експертів з підтримки осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

протягом року

інші джерела



3) затвердження державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

Мінсоцполітики,
Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині" (за згодою)

жовтень

_"_



4) впровадження в діяльність молодіжних клубів програми "Як стати успішним" з метою соціалізації підлітків, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині" (за згодою)

протягом року

_"_


Захист дітей-інвалідів

32. Надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації

1) розроблення та затвердження рекомендацій з організації дозвілля дітей-інвалідів, які проживають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення

Мінсоцполітики

протягом року




2) забезпечення впровадження таких інноваційних послуг, як денний догляд, п’ятиденний стаціонарний догляд

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*



3) розроблення та затвердження санітарно-гігієнічних норм і протиепідемічних правил для дитячих будинків-інтернатів

МОЗ,
Мінсоцполітики

_"_




4) сприяння наданню волонтерської допомоги дітям-інвалідам

Мінсоцполітики

_"_



Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства

33. Створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства, сприяння об’єднанню їх із сім’ями

1) утворення центру прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

ДМС
Київська обласна держадміністрація

протягом року

місцеві бюджети*



2) забезпечення тимчасового влаштування дітей, розлучених із сім’єю, до дитячих закладів або сімей

Мінсоцполітики
ДМС
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_



34. Забезпечення доступу дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей-біженців до навчання (у школі або за індивідуальною навчальною програмою) і програм розвитку особистості

розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо особливостей соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні з метою затвердження механізму надання дитині, розлученій із сім’єю, яка не є громадянином України, статусу позбавленої батьківського піклування, а також удосконалення порядку виявлення таких дітей та взаємодії органів виконавчої влади під час здійснення їх соціального захисту

Мінсоцполітики
Мін’юст
ДМС
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН
МОЗ
Національна поліція

_"_



Боротьба з використанням дитячої праці

35. Здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці

проведення разом із представниками професійних спілок та організацій роботодавців перевірок стану дотримання вимог законодавства про працю щодо неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності

обласні,
Київська міська держадміністрації
обласні управління Держпраці

протягом року

місцеві бюджети*


Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

36. Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

проведення заходів з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

обласні,
Київська міська держадміністрації

листопад

_"_


37. Удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

проведення заходів з виявлення та ідентифікації дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними та надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*
інші джерела


38. Створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

1) здійснення методичного забезпечення служб у справах дітей з питань надання допомоги та захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_



2) розроблення індикаторів для виявлення дітей, які постраждали від торгівлі людьми як невід’ємної частини процесу встановлення статусу дітей, постраждалих від торгівлі людьми

Мінсоцполітики

грудень




3) забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, які постраждали від торгівлі людьми, з питань впровадження кращих практик реабілітації та реінтеграції дітей, постраждалих від торгівлі людьми

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*



4) впровадження навчальної програми з питань запобігання торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція"

МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
Всеукраїнська благодійна організація "Український фонд "Благополуччя дітей" (за згодою)

_"_

інші джерела



5) впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах шкільної медіації з метою примирення і порозуміння

МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

_"_

_"_



6) розроблення методичних, інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу педагогічним працівникам, батькам, учням та студентам щодо попередження протидії насильству в сім’ї

МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою),
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року




7) інформування населення про безпеку дітей в Інтернеті через професійні спільноти та веб-сайти

_"_

_"_



39. Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1) організація та проведення профілактичних заходів щодо запобігання торгівлі людьми, сексуальній експлуатації дітей та насильству над ними, безпеки дітей в Інтернеті, в тому числі з використанням методики "рівний рівному"

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

_"_

інші джерела



2) проведення семінару-тренінгу для працівників Національної поліції з питань роботи з дітьми, які потерпіли від насильства та жорстокого поводження

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

протягом року

інші джерела



3) проведення семінару для представників туристичної сфери щодо попередження комерційної експлуатації та торгівлі дітьми

_"_

_"_

_"_



4) розміщення інформаційних листівок у таксі щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми

_"_

_"_

_"_



5) розроблення та впровадження програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань впровадження медіації у навчальному середовищі

_"_

_"_

_"_



6) розроблення методичних матеріалів для педагогічних працівників з питань впровадження медіації та інших відновних практик у навчальному середовищі

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна" (за згодою)

протягом року

інші джерела



7) поширення кращого досвіду запровадження медіації та інших відновних практик у навчальних закладах

_"_

_"_

_"_


Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

40. Вивчення можливості створення системи ювенальної юстиції в рамках проведення реформи судової системи з метою удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав дітей, поліпшення стану виконання превентивної та профілактичної роботи

приведення організації діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції у відповідність з вимогами міжнародного законодавства у сфері ювенальної юстиції, впровадження новітніх форм і методів профілактичної роботи з дітьми, застосування корекційних програм та відновного правосуддя

Національна поліція

_"_



41. Запровадження у практику новітніх методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

впровадження моделі "центр відвідування" з неповнолітніми, що перебувають у конфлікті із законом

Мін’юст
Мінсоцполітики
Міжнародна організація "Агрітім Канада Консалтинг Лтд" (за згодою)
Львівська облдержадміністрація

протягом року

інші джерела


42. Забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах системи виконання покарань

1) удосконалення системи надання психіатричної допомоги дітям, які вчинили правопорушення, відбувають покарання

МОЗ
Мін’юст

_"_



2) забезпечення проведення навчання для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань соціальної роботи з неповнолітніми, які вчинили правопорушення

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_




3) під час формування навчальних програм підготовки фахівців у відомчих навчальних закладах, які готують фахівців системи виконання покарань, передбачити модулі за тематикою "Забезпечення прав дитини"

Мін’юст
МОН

протягом року




4) підготовка спеціалістів служби пробації до забезпечення соціального патронату дітей

Мін’юст

_"_



__________________
Разом за розділом IV


240

Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

43. Активізація участі територіальної громади у захисті прав та розвитку дитини

1) запровадження у структурах виконавчих органів об’єднаних територіальних громад посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*


2) розроблення та запровадження механізму забезпечення захисту прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

Мінсоцполітики

_"_



3) забезпечення захисту прав дітей в об’єднаних територіальних громадах, надання організаційно-методичної допомоги працівникам (спеціалістам), відповідальним за захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року



44. Підготовка фахівців соціальної сфери з активізації участі територіальної громади у захисті прав дітей

забезпечення проведення навчання для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад з питань організації надання соціальних послуг у громаді

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_



Участь дітей у житті суспільства

45. Забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально мотивованих рішень

проведення Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

місцеві бюджети*


Міжнародне співробітництво

46. Приведення законодавчих актів України у відповідність із міжнародними нормами, які випливають із відповідних міжнародних договорів щодо захисту прав та розвитку дитини

1) приведення законодавства з питань захисту прав дитини у відповідність із положеннями Конвенції ООН про права дитини та Факультативних протоколів до неї, з урахуванням отриманих рекомендацій

Мінсоцполітики
МЗС
МОН
МОЗ
МВС
Національна поліція
ДМС

протягом року

місцеві бюджети*


2) приведення законодавчих актів України у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

_"_

_"_

_"_


3) приведення національних законодавчих актів, які стосуються дітей, у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики
МВС
Національна поліція
МЗС
МОН
ДМС

_"_



47. Забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав дітей

1) продовження співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) щодо медичної допомоги дітям

МОЗ
Мінсоцполітики

протягом року



2) продовження впровадження проекту підтримки сімей та захисту прав дітей

Луганська та Київська облдержадміністрації Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "СОС Дитячі містечка" (за згодою)

_"_

місцеві бюджети*
інші джерела


Проведення моніторингу, оцінки стану виконання Програми та очікувані результати

48. Здійснення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

1) підготовка щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні

Мінсоцполітики

_"_

державний бюджет

67

2) оцінка результатів виконання Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

_"_

інші джерела


49. Забезпечення поширення соціальної реклами та сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини

сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

протягом року



____________________
Разом за розділом VIII


67

Усього:


державний бюджет

408 518,1

у тому числі:




МОЗ


_"_

404 211,1


Мінсоцполітики


_"_

307


Національна академія медичних наук


_"_

4 000

__________
*Обсяги фінансування заходів визначаються у регіональних планах заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, що затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями.



вгору