Про невідкладні заходи щодо подолання кризового стану в ядерній галузі
Постанова Верховної Ради України від 09.04.1999590-XIV
Документ 590-XIV, поточна редакція — Прийняття від 09.04.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо подолання
кризового стану в ядерній галузі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 19, ст.183 )

Ситуація, що склалася в ядерній енергетиці України,
визначається Верховною Радою України як критична. Відсутність
коштів, необхідних для забезпечення життєдіяльності атомних
електростанцій (а саме: придбання палива, виплати заробітної
плати, забезпечення необхідних технічних умов використання
обладнання), можуть призвести до непередбачуваних наслідків.
Визнаючи необхідність термінового врегулювання питань фінансового
забезпечення функціонування атомної енергетики та заходів з
ядерної безпеки атомних електростанцій, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) терміново до 1 травня 1999 року погасити заборгованість по
заробітній платі працівникам ядерної галузі в сумі 160 млн.
гривень;
2) забезпечити у другому кварталі 1999 року фінансування
закупівлі ядерного палива на суму, еквівалентну 80 млн. доларів
США;
3) у проекті Закону про Державний бюджет України на 2000
рік передбачити:
кошти на фінансування державного замовлення на виробництво
атомними електростанціями України 25-30 млрд. кВт-год.
електроенергії, виробленої для забезпечення критичних потреб
народного господарства;
фінансування створення державного запасу ядерного палива;
4) визначити порядок фінансування з державного бюджету у 1999
році внеску України у реалізацію проектів Плану здійснення заходів
по перетворенню об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему
(SIP) у сумі, еквівалентній 20 млн. доларів США;
5) подати на розгляд Верховної Ради України до 1 червня 1999
року проект Державної програми створення в Україні власного
ядерного палива та поводження з відпрацьованим паливом на період
до 2010 року;
6) розробити до 1 липня 1999 року комплексну програму заходів
щодо підвищення престижу професій в ядерній галузі;
7) розробити і внести до 1 вересня 1999 року на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про державну
підтримку технічного забезпечення ядерної безпеки.
2. До 1 червня 1999 року розглянути законопроекти:
1) про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" стосовно:
віднесення до складу валових витрат виробництва та обігу
затрат на реалізацію необхідних складових виробництва в ядерній
галузі відповідно до Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку";
визначення датою збільшення валового доходу при здійсненні
операцій з продажу електричної енергії дати надходження коштів від
покупця на банківський рахунок;
2) про внесення змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" стосовно застосування нульової ставки податку на додану
вартість до бартерних (товарообмінних) операцій з продажу
електричної енергії.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 9 квітня 1999 року
N 590-XIVвгору