Документ 59-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2017, підстава - 1016-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 59
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1016 ( 1016-2017-п ) від 20.12.2017 }
Про використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення
лісового і мисливського господарства, створення захисних
лісових насаджень і полезахисних лісових смуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 107-17 ) за програмами "Ведення лісового і
мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому
фонді" та "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних
лісових смуг", здійснюється відповідно до порядків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 253
( 253-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 512).
Внести до зазначеної постанови ( 253-2007-п ) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 59
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. N 253 ( 253-2007-п )

У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 р. N 253 ( 253-2007-п ):
Порядку використання у 2007 році коштів державного бюджету,
що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і
мисливського господарства, охорони і захисту лісів ( 253-2007-п ):
у пункті 9:
у другому реченні абзацу третього слова ", органів Державного
казначейства" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва
лісогосподарських доріг, провадяться відповідно до Порядку
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374).
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
лісогосподарських доріг здійснюються відповідно до Порядку
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2004 р. N 1243 ( 1243-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 38, ст. 2500).";
в абзаці другому пункту 10 слова "за підсумками діяльності"
замінити словами "про виконання зведеного плану заходів";
у тексті Порядку ( 253-2007-п ) слова "управління лісового
господарства" замінити словами "управління лісового та
мисливського господарства";
Порядку використання у 2007 році коштів державного бюджету,
що виділяються для створення захисних лісових насаджень і
полезахисних лісових смуг ( 253-2007-п ):
абзац четвертий пункту 2 після слів "в сільському
господарстві" доповнити словами "і на згарищах";
у пункті 8 слова "за всіма кодами економічної класифікації"
виключити;
у другому реченні абзацу третього пункту 9 слова "органів
Державного казначейства" виключити;
в абзаці другому пункту 10 слова "за підсумками діяльності"
замінити словами "про виконання зведеного плану заходів";
у тексті Порядку ( 253-2007-п ) слова "управління лісового
господарства" замінити словами "управління лісового та
мисливського господарства";
у додатку до Порядку ( 253-2007-п ) доповнити:
після абзацу сьомого абзацом такого змісту:
"Охорона створених лісових насаджень від пожеж та випасання
худоби".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;
абзац дев'ятий після слів "садивного матеріалу," словами
"заготівля насіння,".вгору