Документ 589/2004, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 10 червня 1997 року N 503

Внести до Указу Президента України від 10 червня 1997 року
N 503 ( 503/97 ) "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (зі змінами,
внесеними Указами від 4 грудня 1997 року N 1327 ( 1327/97 ) та
від 8 квітня 2004 року N 399 ( 399/2004 ) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині другій абзац "Відомості Верховної Ради України"
виключити;
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту:
"Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється
офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради
України, є також газета "Голос України", "Відомості Верховної Ради
України".
У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
"6. Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України
опубліковано в будь-якій із газет, зазначених у частинах другій і
третій статті 1 цього Указу, до його опублікування в "Офіційному
віснику України", "Відомостях Верховної Ради України", він набирає
чинності після опублікування в тій із вказаних газет, де його
опубліковано раніше.
Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в газеті
"Президентський вісник" або в газеті "Урядовий кур'єр" до його
опублікування в "Офіційному віснику України", він набирає чинності
після опублікування в тій із зазначених газет, де його
опубліковано раніше".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 травня 2004 року
N 589/2004вгору