Про утворення офсетної комісії
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 05.07.2019588
Документ 588-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. № 588
Київ

Про утворення офсетної комісії

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про державне оборонне замовлення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити офсетну комісію у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про офсетну комісію, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 588

СКЛАД
офсетної комісії

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова комісії

Начальник управління міжнародного військового співробітництва департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

Заступник начальника управління міжнародного військового співробітництва - начальник відділу супроводження військово-технічних програм департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку, секретар комісії

Начальник відділу охорони та діяльності служб департаменту організаційного забезпечення діяльності служб Державної кримінально-виконавчої служби Мін’юсту

Начальник управління технічного озброєння та спеціальних досліджень Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Старший офіцер відділу транспортно-технічного управління Адміністрації Держспецтрансслужби (за згодою)

Начальник відділу фінансової експертизи та економічного аналізу департаменту фінансово-економічного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби

Заступник директора департаменту ресурсного забезпечення - начальник відділу спеціального обладнання та спецтехніки ДСНС

Заступник директора департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки - начальник відділу фінансів оборони Мінфіну

Заступник начальника департаменту управління майном Національної поліції

Начальник служби департаменту матеріально-технічного забезпечення Управління державної охорони (за згодою)

Заступник начальника служби управління департаменту логістики Головного управління розвідки Міноборони

Заступник начальника управління військово-промислової політики - начальник відділу державного оборонного замовлення департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку

Начальник управління з розпорядження державним майном ДКА

Заступник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” (за згодою)

Начальник служби організаційно-планової роботи логістики Головного управління Національної гвардії (за згодою)

Начальник відділу управління департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку

Начальник відділу військово-технічної політики і програм розвитку озброєння та військової техніки управління військово-технічної політики та формування державного оборонного замовлення департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони

Заступник начальника управління - начальник відділу будівництва та використання нерухомого майна департаменту державного майна та ресурсів МВС

Експерт СБУ (за згодою)

Представник Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

Завідувач відділу з питань безпеки та оборонно-промислового комплексу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник начальника Управління з питань технічного регулювання та промисловості, завідуючий відділом з питань технічного регулювання, промисловості оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Державний експерт управління з питань оборонно-промислового комплексу та військово-промислової політики служби з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник начальника управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 588

ПОЛОЖЕННЯ
про офсетну комісію

1. Офсетна комісія (далі - комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вирішення питань з організації та координації діяльності щодо проведення переговорів з іноземною юридичною особою про одержання Україною компенсацій, укладення та виконання компенсаційних (офсетних) договорів.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

визначення офсетного бенефіціара за поданням державного замовника на етапі узгодження предмета переговорів;

координація діяльності офсетних бенефіціарів щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань офсетної діяльності.

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія:

готує і надсилає державним замовникам запит щодо інформації про державні контракти, договори (контракти), які плануються до укладення, у контексті визначення такими замовниками можливості виникнення офсету, проводить аналіз та узагальнення такої інформації;

формує і затверджує перелік державних підприємств, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій;

узгоджує предмет переговорів з іноземним постачальником за поданням офсетного бенефіціара;

розглядає та схвалює офсетні пропозиції за поданням офсетного бенефіціара;

розглядає та схвалює проекти компенсаційних (офсетних) договорів за поданням офсетного бенефіціара;

здійснює моніторинг виконання офсетного договору та розглядає звіти офсетних бенефіціарів про виконання його умов;

подає щороку до 30 грудня Кабінетові Міністрів України, Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності офсетної діяльності;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

ініціює та здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання практики офсетної діяльності;

вивчає та узагальнює міжнародний досвід застосування офсетних договорів під час закупівлі продукції оборонного призначення.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, офсетними бенефіціарами, державними підприємствами, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій, а також з іноземними юридичними особами.

7. Посадовий склад комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії - представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, МВС, Міноборони, Мінфіну, Мін’юсту, ДСНС, ДКА, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, Національної поліції (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, СБУ, Управління державної охорони, Національного антикорупційного бюро, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Державного концерну “Укроборонпром”.

Головою комісії є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Персональний склад комісії затверджує її голова, який у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії проводяться не рідше ніж один раз на шість місяців.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Мінекономрозвитку.вгору