Документ 587/2006, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національний план дій із забезпечення
належного виконання рішень судів

З метою дальшого забезпечення захисту прав та свобод людини
щодо належного виконання рішень судів п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національний план дій із забезпечення належного
виконання рішень судів (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання
зазначеного Плану дій.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 червня 2006 року
N 587/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 червня 2006 року N 587/2006
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
із забезпечення належного виконання рішень судів

1. З метою підвищення ефективності діяльності державної
виконавчої служби з виконання рішень судів та вдосконалення
процедури примусового їх виконання розробити та подати в
установленому порядку законопроекти щодо:
внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ), якими, зокрема, передбачити:
- конкретизацію дискреційних повноважень державних
виконавців; обов'язок боржника утримуватися від вчинення дій, які
унеможливлюють чи утруднюють виконання судових рішень;
- скасування інституту добровільного виконання боржником
рішення про стягнення коштів або скорочення строку для такого
виконання рішення;
- спрощення процедури примусового виконання судових рішень;
- удосконалення механізму звернення стягнення на майно, яким
наділено філії та представництва боржника - юридичної особи;
внесення змін до законодавчих актів щодо можливості
встановлення в судовому порядку наявного у боржника майна, на яке
може бути звернуто стягнення, та відповідальності за
недостовірність наданої інформації про наявне майно;
внесення змін до Закону України "Про державну виконавчу
службу" ( 202/98-ВР ) щодо посилення правового і соціального
захисту, забезпечення безпеки державних виконавців і членів їх
сімей;
Міністерство юстиції України
Термін - 2006 рік
внесення змін до Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
щодо посилення відповідальності за умисне невиконання або
перешкоджання виконанню судового рішення, що набрало законної
сили; встановлення кримінальної відповідальності за такі дії
фізичних осіб.
Міністерство юстиції України
Термін - червень 2006 року
2. З метою забезпечення належного виконання рішень
Європейського суду з прав людини подати в установленому порядку
пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у
відповідність із вимогами Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини"
( 3477-15 ) та практикою Європейського суду з прав людини.
Міністерство юстиції України,
Міністерство фінансів України
Термін - третій квартал 2006 року
3. Подати в установленому порядку пропозиції щодо
запровадження механізму застави на рухоме і нерухоме майно
боржника за судовим рішенням про стягнення грошових коштів.
Міністерство юстиції України
Термін - перший квартал 2007 року
4. Подати в установленому порядку пропозиції щодо
забезпечення належного виконання судових рішень про виплату
підприємствами вугільної промисловості заборгованості із
заробітної плати та інших виплат, пов'язаних із трудовими
правовідносинами.
Міністерство вугільної
промисловості України,
Міністерство економіки України,
Міністерство фінансів України,
Міністерство палива та енергетики
України, Міністерство юстиції
України
Термін - серпень 2006 року
5. Розробити за участю Національного банку України та подати
в установленому порядку проект закону щодо включення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
відомостей:
- про банківські рахунки юридичних осіб і фізичних осіб -
підприємців в установах банків та інших фінансових установах;
- про накладення на ці рахунки арешту;
- про відкриті виконавчі провадження.
Державна податкова адміністрація
України, Державний комітет України
з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерство
фінансів України, Міністерство
економіки України, Міністерство
юстиції України
Термін - 2006 рік
6. Розробити за участю Національного банку України та подати
в установленому порядку проект закону щодо створення механізму
унеможливлення ухилення від виконання судових рішень, у тому числі
шляхом зміни порядку відкриття і закриття рахунків банків.
Державна податкова адміністрація
України, Міністерство юстиції
України
Термін - 2006 рік
7. Розробити та подати в установленому порядку проект закону
щодо встановлення порядку виконання судових рішень про стягнення
коштів з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів.
Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції України
Термін - перше півріччя 2006 року
8. З метою встановлення порядку примусової реалізації майна
підприємств державного сектору економіки розробити та подати в
установленому порядку проекти законів про внесення змін до
законодавчих актів з питань банкрутства, про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України "Про введення мораторію на
примусову реалізацію майна".
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України
Термін - перше півріччя 2006 року
9. З метою забезпечення належного виконання рішень судів щодо
відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам
органами державної влади, у випадках, коли стягнення здійснюється
з Державного бюджету України, щорічно передбачати у проекті закону
про Державний бюджет України на відповідний рік кошти на такі
цілі.
Кабінет Міністрів України
Термін - постійно
10. З метою підвищення кваліфікації державних службовців, які
здійснюють функції, пов'язані з виконанням судових рішень:
1) забезпечити розроблення та запровадження з 2007 року у
навчальних програмах для вищих юридичних навчальних закладів та
юридичних факультетів вищих навчальних закладів спецкурсів із
процедури виконавчого провадження та відповідної спеціалізації;
Міністерство освіти і науки
України, Міністерство юстиції
України
Термін - перший квартал 2007 року
2) організовувати для державних виконавців семінари, круглі
столи тощо;
Міністерство юстиції України
Термін - постійно
3) забезпечити постійне інформування громадськості про стан
виконання судових рішень, негативні наслідки їх невиконання.
Міністерство юстиції України
Термін - постійно

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору