Документ 587-2005-п, попередня редакція — Редакція від 22.07.2017, підстава - 508-2017-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 липня 2005 р. № 587
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 613 від 04.04.2007
№ 1250 від 24.10.2007
№ 763 від 27.08.2008
№ 843 від 23.07.2009
№ 953 від 03.09.2009
№ 96 від 07.02.2011
№ 285 від 02.04.2012
№ 201 від 27.03.2013
№ 233 від 08.04.2013
№ 274 від 01.04.2013
№ 508 від 12.07.2017}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанов КМ № 201 від 27.03.2013, № 508 від 12.07.2017}

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1170 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 26, ст. 1243);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2152 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2355).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. № 587
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2012 р. № 285)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

{У тексті Порядку слова “головні управління агропромислового розвитку обласних” та “управління агропромислового розвитку районних” в усіх відмінках замінено відповідно словами “структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних” та “структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 201 від 27.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

2. Платники збору самостійно обчислюють його суму, яку зазначають у розрахунку за формою, затвердженою наказом Мінфіну.

Платники збору подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, зазначений розрахунок органові державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку. Суму збору, зазначену в розрахунку, платник збору зобов’язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання розрахунка.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

4. {Абзац перший пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 508 від 12.07.2017}

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 508 від 12.07.2017}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 508 від 12.07.2017}

До 5 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, на фінансування витрат, пов’язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, а також витрат, пов’язаних з участю України в науково-практичній роботі Міжнародної організації виноградарства та виноробства у порядку, визначеному Мінагрополітики.

5. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб’єкти господарювання), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:

1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, - у межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт;

2) придбання саджанців, використаних для ремонту молодих насаджень, які постраждали від несприятливих погодних умов, - у межах установлених Мінагрополітики нормативів;

3) догляд за продуктивними насадженнями хмелю з урахуванням їх середньої врожайності, обсягу виробленої і реалізованої продукції хмелярства за три попередніх роки (для новостворених підприємств ураховується середня врожайність по Україні за три попередніх роки) з якісними показниками, визначеними відповідно до ДСТУ 7067:2009 “Хміль. Технічні умови”, ДСТУ 4099:2009 “Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування”, - у межах установлених Мінагрополітики нормативів (до 25 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток хмелярства);

4) будівництво водонакопичувальних басейнів для забезпечення безперебійного водопостачання мереж краплинного зрошення з метою своєчасного поливу виноградників та плодових насаджень - у межах установлених Мінагрополітики нормативів;

5) розкорчування площ непродуктивних багаторічних насаджень - у межах установлених Мінагрополітики нормативів після проведення посадки у звітному році нових насаджень плодово-ягідних культур та винограду на аналогічній площі;

6) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі - холодильники), придбання ліній товарної обробки плодів (до 35 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства та садівництва) - в межах установлених Мінагрополітики нормативів;

7) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі - лабораторний комплекс) та в межах установлених Мінагрополітики нормативів - камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;

8) придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.

За напрямами, передбаченими підпунктами 7 і 8 цього пункту Порядку, може спрямовуватися до 10 відсотків коштів, передбачених на розвиток виноградарства і садівництва, та до 30 відсотків коштів, передбачених на розвиток хмелярства.

Витрати, які підлягають компенсації, визначаються згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

6. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська держадміністрації, до їх складу обов’язково входять представники відповідно Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів Держаудитслужби і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

Районні комісії та комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, проводять протягом п’яти робочих днів з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами господарювання.

Комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласні комісії проводять протягом п’яти робочих днів з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, перевірки суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення.

Комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії проводять протягом п’яти робочих днів з моменту отримання від суб’єкта господарювання відповідного звернення, виїзні перевірки для підтвердження факту завершення суб’єктом господарювання будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) і введення його в експлуатацію.

7. Районні комісії (за їх відсутності - комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласні комісії) і комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, приймають такі документи суб’єктів господарювання, передбачені для отримання компенсації витрат за напрямами, визначеними підпунктами 1-5 пункту 5 цього Порядку:

1) один раз на рік:

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7 виключено на підставі Постанов КМ № 233 від 08.04.2013, № 274 від 01.04.2013}

{Зміни до абзацу другого підпункту 1 пункту 7 див. в Постанові КМ № 508 від 12.07.2017}

документи, що посвідчують право на земельну ділянку (державні акти на право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку);

затверджену Мінагрополітики проектно-кошторисну документацію на створення, зрошення виноградників, плодово-ягідних насаджень та хмільників;

акти інвентаризації станом на 1 червня виноградників, садів, ягідників та хмільників за встановленими Мінагрополітики формами;

технологічні карти та кошториси на виконання робіт;

бізнес-план діяльності, яка провадиться у хмелярстві;

довідку про банківські реквізити (у разі їх зміни надається повторно);

погодження Мінагрополітики на списання виноградників, які закладалися за рахунок бюджетних коштів (для отримання компенсації за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 5 Порядку);

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

2) щомісяця до 5 числа:

заяву про компенсацію;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;

реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

Крім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності - щомісяця до моменту погашення заборгованості.

У разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб’єкти господарювання додатково подають документи, що підтверджують походження садивного матеріалу та його категорію.

Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, подають зазначені документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

Документи приймаються до 15 грудня звітного бюджетного року.

8. На підставі поданих відповідно до пункту 7 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні або районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні комісії, комісії, утворені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до Мінагрополітики щомісяця до 15 числа зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтвердні документи.

9. Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктами 6 і 7 пункту 5 цього Порядку, суб’єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

1) до 1 серпня:

{Абзац другий підпункту 1 пункту 9 виключено на підставі Постанов КМ № 233 від 08.04.2013, № 274 від 01.04.2013}

документи щодо відведення суб’єктові господарювання земельної ділянки під будівництво об’єкта;

документи, які дають право розпочати будівництво;

завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 274 від 01.04.2013}

клопотання комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласної комісії щодо включення суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), з відповідним обґрунтуванням;

договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного обладнання разом із завіреними копіями передбачених законодавством ліцензій підрядних організацій на проведення таких робіт;

за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників та садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та плодів за останні три роки;

{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

2) до 1 серпня, 1 жовтня і 1 грудня - інформацію про хід будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) у разі незавершеного будівництва;

3) після завершення будівництва:

документ, що підтверджує завершення будівництва об’єкта та готовності його до експлуатації;

звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою Мінагрополітики формою;

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб’єкта господарювання;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

10. Для отримання компенсації витрат за напрямами, передбаченими підпунктом 8 пункту 5 цього Порядку, та за придбання ліній товарної обробки плодів суб’єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

{Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Постанов КМ № 233 від 08.04.2013, № 274 від 01.04.2013}

довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання механізмів та техніки, ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів і для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;

акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінагрополітики формами;

звіт районної комісії (у разі її відсутності - звіт комісії, утвореної Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або обласної комісії) і комісії, утвореної Севастопольською міською держадміністрацією, про отримання суб’єктом господарювання механізмів та техніки, завершення монтажу та готовність до запуску ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, заявлених на компенсацію;

зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

Бюджетні кошти для компенсації витрат з придбання нових механізмів та техніки надаються виключно суб’єктам господарювання, які мають не менше п’яти відсотків молодих насаджень.

11. Компенсація вартості будівництва холодильників, водонакопичувальних басейнів, лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу, камер швидкого заморожування плодів і ягід здійснюється після введення об’єктів в експлуатацію.

Компенсація вартості ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках здійснюється після їх монтажу та запуску.

12. Комісія, утворена Мінагрополітики, вивчає до 1 числа місяця, що настає за місяцем отримання документів, інформацію про попередні обсяги компенсації, подану комісіями, утвореними Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською держадміністраціями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується наказом Мінагрополітики у розрізі кожного суб’єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, та з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації. У разі виникнення розбіжностей під час визначення обсягів компенсації між суб’єктами господарювання та відповідними комісіями остаточне рішення приймає утворена Мінагрополітики комісія.

На підставі поданої до 1 серпня суб’єктами господарювання інформації щодо будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), за наявності передбачених пунктом 9 цього Порядку документів та з урахуванням можливостей виробництва стандартної продукції, що закладається на зберігання відповідним суб’єктом господарювання, утворена Мінагрополітики комісія складає перелік суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), у межах затверджених Мінагрополітики нормативів таких витрат з визначенням гранично допустимого обсягу компенсації, що затверджується Мінагрополітики. Інформація про обсяг компенсації розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

Після надходження від суб’єктів господарювання інформації про завершення будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід) утворена Мінагрополітики комісія за результатами розгляду такої інформації здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання для компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), але не більше гранично допустимого обсягу. Зазначений розподіл бюджетних коштів затверджується Мінагрополітики.

У разі незавершення до 15 грудня будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) суб’єктом господарювання, що включений до зазначеного переліку в поточному бюджетному році, його витрати не компенсуються. За умови подання не пізніше ніж 1 грудня наступного бюджетного року звіту про завершення будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) витрати суб’єкта господарювання компенсуються в такому бюджетному році.

На підставі інформації, поданої відповідно до пункту 10 цього Порядку, утворена Мінагрополітики комісія здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів, що затверджується Мінагрополітики.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 12.07.2017}

13. Підставами для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб’єктам господарювання є:

визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податковими зобов’язаннями, платежами до Пенсійного фонду України та заборгованості з виплати заробітної плати;

подання неповного пакета документів;

подання недостовірної інформації;

встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;

виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;

невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінагрополітики нормативам витрат;

відсутність врожаю з насаджень, які закладалися за рахунок бюджетних коштів, або їх низька врожайність (нижче 50 відсотків врожайності, передбаченої проектом) протягом трьох років з моменту вступу їх у плодоношення.

14. На підставі затверджених остаточних обсягів компенсації, розподілу бюджетних коштів між суб’єктами господарювання для компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), та розподілу коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних держадміністрацій спрямовують бюджетні кошти структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку районних держадміністрацій.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку районних держадміністрацій на підставі відповідних наказів Мінагрополітики подають управлінням Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсацій шляхом перерахування бюджетних коштів із власного реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках.

Суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, перерахування бюджетних коштів із власних реєстраційних рахунків здійснюють Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

15. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

16. У разі наявності заборгованості за матеріали, роботи та послуги за представленими до компенсації витратами суб’єкти господарювання у двотижневий строк після надходження бюджетних коштів подають Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних або управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій платіжне доручення про її сплату.

17. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Мінагрополітики складає та подає Мінфіну щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та суб’єктів господарювання.

{Порядок в редакції Постанов КМ № 613 від 04.04.2007, № 285 від 02.04.2012}вгору