Документ 587-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 974-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про збір на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 46, ст.365
- набирає чинності з 01.01.2004 )

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують у
оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.
Стаття 2. Об'єктом оподаткування є виручка, одержувана від
реалізації у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольних
напоїв та пива.
Стаття 3. Ставка збору становить один відсоток від об'єкта
оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону.
Стаття 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства платники, які визначені у статті 1 цього Закону,
сплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України
щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного
періоду. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )
За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у
порядку, визначеному законом. ( Частина друга статті 4 в редакції
Закону N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )
Тридцять відсотків нарахованих сум збору залишаються на
спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; розпорядником
цих коштів є органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та
органи виконавчої влади в областях, які здійснюють державну
політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.
Сімдесят відсотків нарахованих сум збору перераховуються на
спеціальний рахунок Державного казначейства України, розпорядником
цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює
державну політику у сфері виноградарства, садівництва і
хмелярства. Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок
Державного казначейства України, розподіляються та
використовуються таким чином: сімдесят відсотків - на розвиток
виноградарства, тридцять відсотків - на розвиток садівництва та
хмелярства.
Забороняється нецільове використання зазначених коштів.
Механізм справляння збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів
( 587-2005-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1999 року і діє до
31 грудня 2009 року. ( Пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003 )
2. Кабінету Міністрів України до 15 червня 1999 року:
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти, розробити механізм справляння збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок
використання цих коштів;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 1999 року
N 587-XIVвгору